BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

В Ловеч независим кандидат за общински съветник с жалба, отхвърлят я

В Общинска избирателна комисия /ОИК/ – Ловеч е постъпила жалба с вх. № 224/01.11.2019 г., 15.45 ч. от Цветослава Съйкова Банева /на снимката/, независим кандидат за общински съветник в община Ловеч. Жалбата е против Решение № 189-МИ на Общинската избирателна комисия, общ. Ловеч, обл. Ловеч, за определяне на резултатите от гласуването за общински съветници от 28.10.2019 г. като е посочено правно основание чл. 459 от Изборния кодекс. Приложени са и копия на протоколи на секционни избирателни комисии, описани в жалбата.

ОИК Ловеч счита, че съгласно чл. 459, ал. 1 от Изборния кодекс всеки кандидат за общински съветник или кмет, партиите, коалициите и лицето, което представлява инициативния комитет, регистрирали кандидати за съответния вид избор, може да обжалват решението на общинска избирателна комисия за определяне на резултатите от изборите пред съответния административен съд в седмодневен срок от обявяване на решението. Въпреки, че жалбата е адресирана до ОИК Ловеч, комисията не е компетентна да разгледа същата, тъй като съгласно чл. 88, ал. 1, т. 6 от АПК не подлежат на оспорване по административен ред актовете, за които в специален закон е предвидено оспорване направо пред съд. Именно такъв административен акт е и обжалваното Решение № 189-МИ на Общинската избирателна комисия, общ. Ловеч, обл. Ловеч, за определяне на резултатите от гласуването за общински съветници от 28.10.2019 г. Т.е. обжалва се акт, за който се прилага специалния ред за обжалване посочен в раздел XI от Изборния кодекс. На основание чл. 88, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от АПК ОИК Ловеч следва да остави жалбата без разглеждане и същата да се препрати на компетентния орган – Административен съд Ловеч.

Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба с вх. № 224/01.11.2019 г., 15.45 ч. от Цветослава Съйкова Банева независим кандидат за общински съветник в община Ловеч и ИЗПРАЩА жалбата по компетентност на Административен съд Ловеч.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Източник: Новини Ловеч

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!