BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Ето какво прие и какво не прие ловешкият парламент днес

Общинските съветници на Ловеч приеха с 27 гласа „За“, без гласове „Против“ и един глас „Въздържал се“ решение за  изключения от минималния брой на учениците, под минималния брой в паралелка, съгласно Приложение № 7, към чл. 53 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование (приета с ПМС № 219 от 05.10.2017 г.).

Паралелките са в четири училища: Профилирана природо-математическа гимназия, гр. Ловеч; ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Александрово, общ. Ловеч;  СУ „Тодор Кирков“, гр. Ловеч и СУ „Св. Климент Охридски, гр. Ловеч.

Като извънредна точка бе разгледано върнатото от областния управител решение, с което определя цената за предоставяне под наем на имоти с начин на трайно ползване полски пътища – общинска собственост, които не са необходими за осигуряване на пътен достъп до имотите и напоителни канали, които не функционират, попадащи в масивите за ползване на съответните ползватели за стопанската 2019/2020 година.

На общинските съветници бе предложено да гласуват два варианта, но и двата не получиха необходимия брой гласове, така че предишното решение си остава. То евентуално може да падне в съда, ако бъде обжалвано.

Общински съвет Ловеч, пресцентър

13.09.2019 г.

Източник: Новини Ловеч

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!