BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Избират изпълнител за реконструкцията на ул. „Стефан Караджа“ в Троян

В края на месец май стана ясно, че предложението на Община Троян по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.001 по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. получава финансиране и че дългоочакваният ремонт на улиците „Стефан Караджа“ и „Захари Зограф“ предстои да се случи.  Работите по ул. „Захари Зограф“ започнаха, като бе поставено и начало на изпълнение на дейностите с Първа копка.

Проектът предвижда още реконструкция на 5870 кв. м. от ул. „Стефан Караджа“ и 3660 кв. м. от тротоарите към нея. Защо към настоящия момент работите по улица „Стефан Караджа“ все още не са започнали? Първата процедура за избор на изпълнител по проекта беше обявена от Община Троян на две обособени позиции, за реконструкция на ул. „Стефан Караджа“ и за реконструкция на ул. „Захари Зограф“. За ул. „Стефан Караджа“ в Община Троян постъпи една оферта. На етап подписване на договор, избраният за изпълнител на дейностите за ул. „Стефан Караджа“ отказа да сключи договор и процедурата беше прекратена, в частта на тази обособена позиция. След изтичане срока за обжалване на решението за прекратяване на процедурата, Община Троян обяви нова процедура за избор на изпълнител за предвидените дейности по ул. „Стефан Караджа“. Срокът за получаване на оферти беше 29 октомври и в упоменатия срок в община Троян постъпиха три оферти. Комисията, назначена със заповед на Кмета на Община Троян, работи за разглеждане, оценка и класиране на офертите, подадени за участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Реконструкция на ул. „Стефан Караджа“, гр. Троян, заедно със съоръженията и принадлежностите към нея“. Очаква се Комисията да излезе със свое решение за класиране на участниците и предложение към кмета за избор на изпълнител.

Източник: Зетра

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!