BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Конференция „За повече прозрачност при прилагане на политиките за мониторинг на околната среда и контрол и предотвратяване на замърсяването“

На 02.07.2020 г. от 10.00 ч. в SOHO (София, ул. Искър №4) ще представим възможности за подобряване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство по околна среда.
Може да участвате в Демонстрационен модел за подобряване на диалога между Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС), граждани и бизнеса: „За по-балансирано управление на околната среда#гледната на гражданите и бизнеса“ с експерти от Изпълнителна агенция по околна среда по теми въздух, отпадъци, биологично разнообразие, комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването.
Възможност за задаване на въпроси и отправяне на предложения на място или онлайн!

За повече информация: http://sayeco.org/index.php/bg/news-ad-bg
Регистрация: https://t.co/7ZvFsKdrsl?amp=1

Сдружение“ КАЖИ ЕКО“ работи по въпроси свързани с опазване, мониторинг и управление на компонентите на природата. Опазването на биоразнообразие, устойчив климат и подсилена адаптивност, поддържане и възстановяване на влажни зони, превенция от замърсяване (незамърсена околна среда) (a toxic-free environment), активен достъп до чиста околна среда, опазване на водните ресурси, чист въздух, по-малко замърсяване от шума са основни приоритети от дейността на Сдружението.
„КАЖИ ЕКО“ има за цел да подобри сътрудничеството на всички отговорни институции и организации в областта на околната среда, подпомага опазването и поддържането на биоразнообразието.
Смятаме, че за постигане на “Чиста околна среда” е необходимо да се създадат и прилагат прозрачни и обективни механизми за наблюдение на компонентите на околната среда. Затова работиме усилено за прилагане на научно-изследователския подход за получаване на реална информация за природата и за извършване на постоянен и ефективен мониторинг.

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!