BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Община Ловеч стартира обществена поръчка на стойност 7 725 442,09  лв. за ремонт на Спортната зала. Не е ясно има ли осигурени средства

Павлин Иванов

Община Ловеч публикува покана за участие в обществена поръчка за „Реконструкция и обновяване на сградите и рехабилитация на дворното пространство на Спортна зала“. Прогнозната стойност на ремонта, според официалните документи, е 7 725 442,09  лв., като към момента няма достоверна информация за съществуването на такива средства.

Обществената поръчка е публикувана на 20 януари 2021 г. Срокът за получаване на оферти или на заявления за участие е до 01 февруари 2021 (пон), 23:59 ч.

Поръчката е „Реконструкция и обновяване на сградите и рехабилитация на дворното пространство на Спортна зала гр. Ловеч“ е разделен на три етапа:
– Първи етап: многофункционална зала с прилежащите санитарни възли и съблекални
– Втори етап: коридор за бягане
– Трети етап: Тренировъчни зали и съблекалните към тях.
За строежа е изготвен и одобрен инвестиционен проект №129/02.11.2020г. във фаза работен проект  по следните проектни части: Архитектурна, Конструктивна, Електро, Пожароизвестяване, ВиК, Газоснабдяване, ОВК, Пожарна безопасност, Геодезия, Паркоустройство и благоустройство, ЕЕ с оценка за съответствие и ПСД. Има издадено Разрешение за строеж  №122/06.11.2020г., влязло в сила на 23.11.2020г.

Съгласно Акта за общинска собственост спортната зала се състои от следните сгради:

 1. Сграда с идентификатор 43952.505.103.1 – многофункционална спортна зала двуетажна масивна със сутерен, състояща се от зала с трибуни, санитарни помещения, съблекални, коридори, складове, тренировъчни зали  и РЗП = 1514 м2. Построена 1976 г.
 2. Сграда с идентификатор 43952.505.103.2 – едноетажна, масивна със сутерен със РЗП = 797 м2, състояща се от заведение за хранене, столова с кухненски блок, зала за хранене , складове, зала за тренировки – построена 1973 г.
 3. Сграда с идентификатор 43952.505.103.3 – двуетажна, масивна,  състояща се от два етажа със сутерен с РЗП = 863 м2, построена 1973 г.
 4. Сграда с идентификатор 43952.505.103.4 – закрита писта едноетажна, масивна  РЗП = 618 м2, построена 1973 г.
 5. Сграда с идентификатор 43952.505.103.5 – трафопост – 84 м2.

Предмет на поръчката ще бъдат сградите от 1 до 4, като изпълнението ще бъде на три етапа:

Обособени са три етапа на строителство:

– Първи етап: многофункционална зала с прилежащите санитарни възли и съблекални

– Втори етап: коридор за бягане – сграда с идентификатор 43952.505.103.4

– Трети етап: Тренировъчни зали и съблекалните към тях.

Инвестиционният проект е разработен за целият строеж. Отделните етапи на строителство са обособени в одобрения инвестиционен проект, като Разрешението за строителство също е за етапно строителство. Количествените сметки също са за всеки отделен етап. При изпълнение на

строежа по етапно се предвижда откриване на строителната площадка за всеки от етапите поотделно. Въвеждането в експлоатация също ще бъде по етапно – който етап е изпълнен.

Предвижда се цялостно обновление на сградата:

Многофункционална зала с трибуни:

 1. Демонтаж на стенна облицовка – дървена ламперия от ламиниран шпертплат, окачен таван, настилка, седалки, дограма.
 2. Изграждане на необходимите вентилационни инсталации, електро инсталации, противопожарни инсталации.
 3. Изпълнение на нова дограма /по спесификация/
 4. Изпълнение на нова настилка
 5. Реконструкция и рехабилитация на зоната на трибуните:

Уеднаквяват се височините в амфитеатъра и се предвиждат допълнителни стъпала за евакуация покрай стените с ширина мин.1,20 м. Трибуните се разширяват по конструктивен проект, полага се армираща лента 10 см. по фуги и по външни ръбове на редове и стъпала, полага се финна циментова шпакловка по чела на редове и стъпала на трибуните, полага се саморазливна замазка за екстремно натоварване до 15 мм., така готовите трибуни се шлайфат финно, полага се импрегнатор и полиуретаново покритие – мин. 1 мм. – цвят – тъмно сиво.

– Монтаж на нови седалки

– Нов окачен таван в залата и над трибуните с топлоизолация над него.

– Измазване, шпакловане и боядисване на стените

Коридори, канцеларии, складове на кота ± 0,00

 1. Демонтаж на дървената ламперия, окачен таван където има, подова настилка в канцелариите, дограма
 2. Изкърпване, шпакловане на стени, боядисване с латекс
 3. Нови настилки
 4. Нов окачен таван с топлоизолация над него.
 5. Смяна на дограма /по спесификация/
 6. Демонтаж / монтаж на вътрешна дограма – врати
 7. Демонтаж/монтаж на външна дограма – врати и прозорци
 8. Монтаж на нов предпазен парапет на съществуваща стълба, водеща към ниво +1,27.

Санитарни възли, съблекални, бани на кота ± 0,00

 1. Демонтаж на облицовки – фаянс
 2. Демонтаж на подови настилки – теракот където има
 3. Изнасяне на санитарните възли в предверието на съблекалните с цел ползването им независимо от съблекалните – иззиждат се стенички за оформяне на санитарен възел, измазват се и се боядисват отвън, отвътре – облицовка фаянс.
 4. Демонтаж на окачени тавани.
 5. Демонтаж на дограма
 6. Нови облицовки от фаянс
 7. Нови настилки – гранитогрес
 8. Нов окачен таван с топлоизолация над него.
 9. Нова дограма
 10. Доставка на нови шкафчета – секретно заключване – 30/50 см.
 11. Оформяне на душови клетки, разделени от алуминиеви платна /по спесификация/ в баните.
 12. Демонтаж / монтаж на вътрешна дограма – врати

Тренировъчни зали на кота ± 0,00:

 1. Демонтаж на дограма, стенни облицовки, настилка, зазиждане на отвори на долните прозорци, измазване на новата зидария вън и вътре.
 2. Изкърпване, шпакловане и боядисване на стените
 3. Монтаж на нова настилка
 4. Монтаж на нова мека облицовка по стени до височина 2,00 м.
 5. Нова дограма
 6. Нов окачен таван с топлоизолация над него.
 7. Демонтаж / монтаж на вътрешна дограма – врати

Малко фоайе, нови санитарни възли за зрители:

 1. Демонтаж на дограма
 2. Демонтаж на паянтова дървена стена
 3. Нова настилка от гранитогрес
 4. Изграждане на нови санитарни възли с монолитни външни тухлени стени и разделителни вътрешни стени от PVC плоскости в алуминиева рамка, повдигнати от пода на 20 см. / по спесификация/, включително санитарен възел за инвалиди.
 5. Измазване, шпакловане, боядисване на нови тухлени зидове, облицовка отвътре с фаянс.
 6. Доставка и монтаж на нова дограма
 7. Изкърпване, шпакловане, боядисване на съществуващи тухлени стени
 8. Демонтаж / монтаж на вътрешна дограма – врати

Голямо входно фоайе пред зала, стълбищни площадки.

 1. Разрушаване на тухлена зидария с цел разширяване на фоайето и оформяне помещение за каса.
 2. Демонтаж на дограма
 3. Демонтаж на стари съоръжения гардероб.
 4. Иззиждане, измазване, шпакловане и боядисване на нова тухлена стена
 5. Изкърпване, шпакловане и боядисване на съществуващи стени и тавани
 6. Демонтаж / монтаж на вътрешна дограма – врати
 7. Нова подова настилка от гранитогрес
 8. Полагане на настилка от термолющен гранит по стълбищни площадки и стълби пред входно фоайе
 9. Доставка и монтаж на стълбищен парапет с двойна ръкохватка

Изграждане на нова входна площадка с рампа за инвалиди:

 1. Разрушаване на съществуваща входна площадка от стоманобетон
 2. Изграждане на нова площадка с рампа за инвалиди
 3. Полагане на настилка от термолющен гранит по площадка, стълби и рампа
 4. Доставка и монтаж на стълбищен парапет с двойна ръкохватка
 5. Полагане на ленти – жълти – на първо и последно стъпало
 6. Полагане на тактилна настилка пред стълби и рампа

Кафене и прилежащи помещения, тераса и стълби:

 1. Демонтаж настилки
 2. Демонтаж на окачен таван
 3. Демонтаж на стенна облицовка – ламиниран шпертплат
 4. Разрушаване на стени на санитарен възел за персонала
 5. Изкърпване на мазилка, шпакловане, боядисване по стени
 6. Изграждане на нов санитарен възел за персонала – баня и тоалетна – от PVC плоскости на алуминиева рамка / по спесификация/
 7. Доставка на шкафчета за съблекалня персонал – 3 бр.
 8. Полагане на нова подова настилка от гранитогрес
 9. Полагане на настилка от термолющен гранит по тераса и стълби
 10. Оцветяване в жълто на първо и последно стъпало
 11. Полагане на тактилна настилка пред стълби
 12. Доставка и монтаж на предпазен парапет с двойна ръкохватка
 13. Нов окачен таван с топлоизолация над него
 14. Демонтаж/монтаж на дограма – вътрешна и външна
 15. Доставка и монтаж на повдигателна платформа за инвалиди
 16. Стенна облицовка – фаянс в подготовка и край мивки

Коридор, стълба, лекарски кабинет, манипулационна, офиси, архив – двуетажна сграда:

 1. Изрязване на плоча и оформяне пространство за стълбище /по конструктивен проект/
 2. Изработване, доставка и монтаж на метална евакуационна стълба, минизиране, боядисване с противопожарни набъбващи бои / по проект ПБ/
 3. Демонтаж на стара метална стълба
 4. Доставка и монтаж на предпазен парапет при отвор на стара сълба
 5. Демонтаж на дървена дограма – прозорци и врати
 6. Демонтаж на съществуваща настилка по офиси, лекарски кабинет, манипулационна и архив
 7. Иззиждане на преградна стена с врата на коридорите за отделяне на стълбищната клетка, измазвана, шпакловка и боядисване – на трите етажа
 8. Почистване и обработка на тавани на последния етаж срещу мухъл
 9. Изкърпване на мазилка по стени и тавани, шпакловане, боядисване
 10. Полагане на нова подова настилка / таблица за довършителни работа на чертежа/.
 11. Доставка и монтаж на нова вътрешна дограма – врати
 12. Доставка и монтаж на нова външна дограма – прозорци
 13. Облицовка – фаянс край мивки

Помещения на коти -1,00, -1,60 – санитарни възли, коридор, душове, сауна

 1. Разрушаване на тухлена зидария – съществуваща тоалетна, помещения на нови тоалетни, нова сауна, оформяне на нови отвори за врати и прозорци.
 2. Демонтаж на окачен таван
 3. Повдигане пода – насипване на чакъл, валиране с ръчен валяк, полагане на бетонова настилка с дебелина 10 см. бетон В15, армирана с мрежа 20/20, Ф8 мм.до кота -1,00
 4. Иззиждане на тухлени стени с височина 3,00 м. за оформяне на нови санитарни възли и каса
 5. Иззиждане тухлена зидария за оформяне на отвори за нови прозорци и врати по външни стени, измазване, вътрешна шпакловка, боядисване
 6. Полагане на нова подова настилка – гранитогрес
 7. Полагане на стенна облицовка – фаянс по нови и съществуващи стени
 8. Доставка и монтаж на сауна
 9. Оформяне на нови санитарни възли от PVC плоскости на алуминиева рамка / по спесификация/
 10. Доставка и монтаж на нова дограма – вътрешна и външна – врати и прозорци.

Помещения на кота -1,60 – санитарни възли, коридор, бани, съблекални

 1. Разрушаване на стени – тухлена зидария
 2. Демонтаж на стара фаянсова облицовка
 3. Демонтаж на стара настилка
 4. Демонтаж на дограма
 5. Демонтаж на окачен таван
 6. Иззиждане на нови тухлени стени за оформяне на баните и бойлерното, мазилка, шпакловка по коридор
 7. Полагане на нова подова настилка – гранитогрес, включително изравнителна циментова замазка
 8. Изкърпване на стенна мазилка
 9. Полагане на стенна облицовка – фаянс по стени на бани
 10. Оформяне на душови кабини с PVC плоскости на алуминиева рамка / по спесификация/
 11. Доставка и монтаж на дограма – вътрешна и външна
 12. Доставка и монтаж на окачен таван влагоустойчив – където е показано на чертежа.
 13. Доставка и монтаж на шкафчета за съблекални 30/50 см. със секретно заключване

Помещения на коти -1,60, – 1,93 – тренировъчни зали, фитнес, помещение за изчакване, коридор

 1. Разбиване на тухлена зидария за оформяне на евакуационни врати
 2. Демонтаж стара дограма – врати и прозорци
 3. Демонтаж на подова настилка
 4. Иззиждане на тухлена стена за затваряне на съществуващи врати към сутерена, измазване, шпакловка
 5. Запълване на местата на стълбища и площадка с бетон – В10, до изравняване на съществуващия под. Последния слой от 10 см. да се армира с арматурна мрежа 20/20см, Ф.8мм
 6. Иззиждане на нови тухлени стени за оформяне на помещенията, мазилка, шпакловка
 7. Полагане на нови подови настилки /показани на чертежа/
 8. Доставка и монтаж на нова дограма – врати и прозорци – по спесификация
 9. Изкърпване на стенна мазилка, шпакловка, боядисване с латекс
 10. Доставка и монтаж на огледала по стени в зала за танци.

Помещения в сутерена – кота -2,94 – стълбище, предверие, складове, котелно и бойлерно, коридор, санитарни възли, техническо помещение:

 1. Основно почистване на помещенията
 2. Демонтаж на стара дограма
 3. Демонтаж на стара облицовка – фаянс
 4. Полагане на мазилка по стени и тавани
 5. Полагане на подова настилка – гранитогрес – включително изравнителна замазка
 6. Доставка и монтаж на нова дограма – врати и прозорци по проект

Покрив:

 1. Демонтаж на ламарина
 2. Демонтаж на хидроизолация
 3. Репариране на покрива – количество – след разкриване
 4. Полагане на два пласта хидроизолация – 4 мм. без и с посипка
 5. Демонтаж/монтаж на улуци и водосточни тръби

Фасади:

 1. Изкърпване на мазилка
 2. Полагане на топлоизолация
 3. Полагане на силикатна мазилка върху мрежа

Полагане на цокълна мозаечна мазилка

По част Електро са предвидени за изпълнение следните инсталации:

 1. Вътрешна осветителна инсталация;
 2. Вътрешна силова и двигателна инсталации;
 3. Разпределителни табла и радиални линии;
 4. Мълниезащитна инсталация;
 5. Телевизионна инсталация;
 6. Компютърна и телефонна инсталации;

            Ще бъде монтирана Пожароизвестителна и Оповестителна инсталации.

Предвидена е подмяна на цялата ВиК инсталация – водопроводно отклонение, канализационни отклонения, нов водомерен възел, като на входа на всяка зона се предвижда монтиране на измервателни устройства с цел разделяне на консумацията при необходимост.  Вътрешната водопроводна инсталация в сградата ще се изгради от РРR (полипропиленови) тръби и фасонни части. Сградните канализационни инсталации ще се изпълнят гравитационни, вкопани и/или окачени към стени и тавани, от PVC SN4 тръби и с необходимите наклони, така че да се осигури безпроблемното оттичане.

Топлата  вода и отоплението ще се осигуряват от три броя каскадно свързани, стенни, водогрейни, кондензни газови котли със затворени камери на горене и атмосферни горелки на природен газ, за стенен монтаж, инсталирани в котелното помещение на сградата. Котелният блок е с обща мощност 293 kW  и е окомплектован с циркулационна помпа и табло за управление. Котелния блок ще се захрани с газ метан от градската газопреносна мрежа чрез сградна газопроводна инсталация.

В част ОВК са заложени следните инсталации:

 • Система за отвеждане на дим и топлина за многофункционална зала с прилежащи трибуни;
 • Централна общообменна климатична инсталация за многофункционална зала с прилежащи трибуни на термопомпен принцип;
 • Централизирани общообменни климатични инсталации за прилежащите по-малки тренировъчни зали на термопомпен принцип.
 • Вентилационни инсталации за пресен въздух към прилежащите и новообособените съблекални;
 • Вентилационна и отоплителна инсталациикъм прилежащ бюфет;
 • Отоплителна инсталациия за лекоатлетически коридор;
 • Системи за ГВБН към прилежащите помещения в сградата.

Предвижда се допълването на съществуващата растителна композиция с иглолистни и широколистни дървета с подчертано декоративни качества. По протежение на сградата на спортната зала е предвидена настилка от тротоарни плочи 40х40х6см, положена върху пясъчно легло и основа от трошен камък. В зоната се предвижда разполагането на 8 пейки.

  Инвестиционният проект за всеки етап и количествената сметка са неразделна част от техническата спецификация.

Обхватът на работа включва като минимум, без да се ограничава, до следните задължения на Изпълнителя по настоящата обществена поръчка:

 • Актуализация и изпълнение на плана за безопасност и здраве (ПБЗ) и плана за управление на строителните отпадъци (ПУСО);
 • Подготовка на строителната площадка, включително поставяне на временни знаци и сигнализация;
 • Доставка на материали и оборудване, осигуряване на механизация, работна сила и всякакви услуги и дейности, необходими за изпълнение на СМР;
 • Изпълнение на СМР в съответствие с одобрените ИП и ТС;
 • Въвеждане в експлоатация, вкл. единични и общи изпитвания, изготвяне и предаване на пълна екзекутивна документация на обекта;
 • Отстраняване на всички дефекти, констатирани при изпитванията и пробната експлоатация, в гаранционните срокове съобразно нормативната уредба и Договора;
 • Изпълнение на административните изисквания към дейността на Изпълнителя съгласно приложимата нормативна уредба, Спецификацията и Договора.

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!