BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Община Ловеч с три нови социални услуги и надграден център за обществена подкрепа

        Община Ловеч е с три
нови

социални услуги и един
надграден център за обществена подкрепа. Това стана ясно по време на
заключителната пресконференция по проект Подкрепа
за деинституционализация на грижите за деца в гр. Ловеч“
, която се проведе на
17 септември 2019 г. в залата на Общински съвет- Ловеч. Проектът се изпълнява
от Община Ловеч с финансовата подкрепа на Оперативна
програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз,
чрез Европейски фонд за регионално развитие. Приоритетна ос 5 „Регионална
социална инфраструктура“.

Кметът
на Община Ловеч Корнелия Маринова съобщи, че е подадено проектно предложение към Управляващия орган на ОП
„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. за осигуряване на устойчивост на
постигнатите резултати от проекта.

По този начин ще се осигури финансиране за разкриване
и предоставяне на новите социални услуги за подкрепа в общността и семейната
среда, които са изградени по договор за БФП
№:BG16RFOP001-5.001-0017-C01/29.01.2018 г.

В рамките на новия проект по Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси“  2014-2020 г. ще се разкрият три нови социални услуги в изградената
инфраструктура. Дейностите, планирани за изпълнение включват: подбор и наемане
на персонал; преместване и настаняване на децата и младежите от целевата група
и предоставяне на социалните услуги.

  За Дневния
център е предвидено закупуване на специализирано транспортно средство. По този
начин ще бъдат подпомогнати семействата на децата и младежите  при транспортирането и обслужването им.

Потребителите на резидентните услуги 
Преходно и Наблюдавано жилище ще бъдат идентифицирани и насочени в
резултат от извършена оценка по първи етап на процедура „Продължаваща подкрепа
за деинституционализация на децата и младежите“, изпълнявана от Агенция за
социално подпомагане.

Ръководителят
на проекта Катя Колева представи резултатите от проектните дейности. Продължителността
на проекта е 20 месеца от 29.01.2018 г. до 29.09.2019 г.

Общата
стойност на проекта е 939 989,18 лв., от които 85% са Европейско
финансиране –  в размер на
798 990.80 лв. и 15% Национално съфинансиране – в размер на
140 998.38 лв.

В
рамките на проекта се извърши преустройство, изграждане, ремонт, обзавеждане и
оборудване на социалната инфраструктура, необходима за създаване и
функциониране на 3 нови социални услуги на територията на община Ловеч.  Преустроена е съществуваща двуетажна сграда
на бивша детска ясла №5 „Патиланци“,
намираща се в ж.к. „Здравец“,
гр. Ловеч. Обособени са Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства, с
капацитет 30 места дневна грижа и 60 места за консултативни услуги и
Преходно жилище за деца
от 15 до 18-годишна възраст, с капацитет 8 места.

       В изпълнение на проекта е извършен  ремонт на апартамент общинска публична
собственост, с адрес в гр. Ловеч, ж.к. „Здравец”,
бл. 203, вх.А, ет.2 за обособяване на „Наблюдавано
жилище“ за младежи от 18 до 21 год. възраст, с капацитет 6 места.      

      Извършено е  преустройство на
административно помещение на партерен етаж в ж. б. „Октомври“ на ул. „Иларион
Ловчански“ №1, кв. „Дикисана“, гр. Ловеч за надграждане дейността на  „Център за обществена подкрепа“ и осигуряване
на 4 места за кризисно настаняване.

           Изградените по проект „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в гр.
Ловеч“ психосензорна
стая, зала за лечебна физкултура и кинезитерапия, сензорна градина, „синя стая“
и специализираното оборудване ще подобрят значително възможностите за социална
работа с деца в общината.

Община Ловеч разполага с добре развита мрежа от социални услуги – като
брой, вид и обхват на целевите групи. Предоставят се 22 различни социални услуги за деца и възрастни. Капацитетът на
услугите е над 700 места,
а реалната заетост в повечето случаи го
надвишава. Секторът на социалните услуги осигурява и големи възможности за
работни места, като към момента са назначени над 200 лица.           

Дадена е възможност на възрастните хора да живеят по-добре, да имат
по-дълъг и по-здравословен живот, на хората с увреждания да имат пълноценен и
активен живот в обществото, децата да имат достоен живот, като се осигуряват по
– добри условия за активно участие в обществото.

През месец юни Община Ловеч получи награда за активни социално политики и
цялостен принос за социалното развитие на България от Национален алианс за
социална отговорност (НАСО).

Източник: Зетра

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!