BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

От понеделник тръгват още градски и междуградски линии. Списък и графици

Община Ловеч от 25.05.2020 г., понеделник, възстановява частично нови автобусни превози по общинската, областна и републиканска транспортна схема, при спазване на препоръките на Министъра на здравеопазването.

Сред важните промени са следните – възстановява се голяма част от автобусите по линията Ловеч – Плевен през целия ден и седмица, повече автобуси ще пътуват до селата Баховица, Лисец, Дойренци, възстановява се връзката за Тепава и Деветаки. Градска линия №4 (Гозница – ЖП спирка при „Велга“) ще се обслужва по-често – в 07:00 ч.; 07:30 ч.; 08:30 ч.; 11:00 ч., 16:00 ч. и в 16:30 ч. от Гозница и в 08:00 ч.; 09:00 ч.; 11:30 ч.; 16:30 ч.: 17:00 ч. и 17:45 ч. от ЖПС. Заповедта на кмета на Община Ловеч от 21.05 2020 г. е на основание чл. 44, ал.1, т.1 и т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в съответствие със Заповед № РД-01-263/14.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването, като отменя действието на Заповед №З-714/15.05.2020 г.

Ето и пълния текст на документа:

Считано от 25.05.2020 г. да се направи частично възстановяване на автобусните превози по общинската, областна и републиканска транспортна схема, при спазване на препоръките на Министъра на здравеопазването както следва :

I. Градски линии

1. Градските линии №1; №2 и №3 остават от 06:30 ч. до 08:30 ч. сутрин и от 16:30 ч. до 18:30 ч. вечер.

2. Градска линия №4 сутрин в 07:00 ч.; 07:30 ч.; 08:30 ч.; 11:00 ч., 16:00 ч. и в 16:30 ч. от Гозница и в 08:00 ч.; 09:00 ч.; 11:30 ч.; 16:30 ч.: 17:00 ч. и 17:45 ч. от ЖПС.

II. Междуградски линии

1. Луковит

– от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 07:00 ч. и от Луковит в 11:30 ч.

– събота тръгва от АГ Ловеч в 07:00 ч. и от Луковит в 11:30 ч.

2. Плевен

– от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 07:00 ч. и от Плевен в 08:00 ч.

– от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 09:00 ч. и от Плевен в 10:00 ч.

– от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 11:00 ч. и от Плевен в 12:00 ч.

– от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 13:00 ч. и от Плевен в 14:00 ч.

– от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 15:00 ч. и от Плевен в 16:00 ч.

– от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 17:00 ч. и от Плевен в 18:00 ч.

– събота тръгва от АГ Ловеч в 07:00 ч. и от Плевен в 08:00 ч.

– събота тръгва от АГ Ловеч в 09:00 ч. и от Плевен в 10:00 ч.

– събота тръгва от АГ Ловеч в 15:00 ч. и от Плевен в 16:00 ч.

– събота тръгва от АГ Ловеч в 17:00 ч. и от Плевен в 18:00 ч.

– неделя тръгва от АГ Ловеч в 09:00 ч. и от Плевен в 10:00 ч.

– неделя тръгва от АГ Ловеч в 13:00 ч. и от Плевен в 14:00 ч.

– неделя тръгва от АГ Ловеч в 15:00 ч. и от Плевен в 16:00 ч.

3. София – тръгва от АГ Ловеч в 06:00 ч. и от АГ София тръгва в 13:00 ч.

– тръгва от АГ Ловеч в 13:00ч. и от АГ София тръгва в 17:00 ч.

4. Троян – от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 08:00 ч. и от Троян в 09:00 ч.

– от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 16:00 ч. и от Троян в 17:00 ч.

– събота и неделя не пътува.

5. Тетевен

– тръгва от АГ Ловеч в 11.00 ч., и от АГ Тетевен тръгва в 13:00 ч.

– събота и неделя не пътува.

III. Междуселищни линии

1.Баховица

– от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в06:30 ч. и от Баховица в 07:00 ч.

– от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в07:45 ч. и от Баховица в 08:15 ч.

– от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 12:05 ч. и от Баховица в 12:35 ч.

– от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 17:00 ч. и от Баховица в 17:35 ч.

– събота и неделя тръгва от АГ Ловеч в 06:30 ч. и от Баховица в 07:00 ч.

– събота и неделя тръгва от АГ Ловеч в 18:30 ч. и от Баховица в 19:00 ч.

2. Брестово

– от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 07:30 ч. и от Брестово в 08:10 ч.

– от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 17:30 ч. и от Брестово в 18:10 ч.

– сряда тръгва от АГ Ловеч в 12:30 ч. и от Брестово в 13:10 ч.

– събота тръгва от АГ Ловеч в 07:30 ч. и от Брестово в 08:10 ч.

– неделя тръгва от АГ Ловеч в 07:30 ч. и от Брестово в 08:10 ч.

– неделя тръгва от АГ Ловеч в 17:30 ч. и от Брестово в 18:10 ч.

3. Българене, Абланица

– сряда тръгва от АГ Ловеч в 09:30ч., и от Абланица в 10:00 ч.

– сряда тръгва от АГ Ловеч в 14:30ч., и от Абланица в 15:00 ч.

– събота и неделя не пътува.

4. Горан, Владиня и Дренов

– от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 06:15ч., и от Дренов тръгва в 06:55 ч

– от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 12:00ч., и от Дренов тръгва в 12:40 ч.

– от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 17:45ч., и от Дренов в 18:30 ч.

– събота и неделя тръгва от АГ Ловеч в 07:30 ч. и от Дренов в 08:15 ч.

– събота и неделя тръгва от АГ Ловеч в 16:30 ч. и от Дренов в 17:15 ч.

5. Дойренци

– от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 06:30 ч., и от Дойренци в 07:00ч.

– от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 07:30 ч., и от Дойренци в 08:00ч.

– от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 12:00 ч., и от Дойренци в 12:20ч. (автобуса е обиколен)

– от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 14:00 ч., и от Дойренци в 16:00ч.

– от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 17:30 ч., и от Дойренци в 18:00ч.

– от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 19:00 ч., и от Дойренци в 06:30ч. на следващия ден.

– събота тръгва от АГ Ловеч в 09:30 ч., и от Дойренци в 16:00 ч.

– събота тръгва от АГ Ловеч в 19:00 ч., и от Дойренци в 06:30 ч. на следващия ден.

– неделя тръгва от АГ Ловеч в 09:30 ч., и от Дойренци в 16:00 ч.

6. Къкрина

– от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 07:30 ч. и от Брестово в 08:10 ч.

– от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 17:30 ч. и от Брестово в 18:10 ч.

– сряда тръгва от АГ Ловеч в 12:30 ч. и от Брестово в 13:10 ч.

– събота тръгва от АГ Ловеч в 07:30 ч. и от Брестово в 08:10 ч.

– неделя тръгва от АГ Ловеч в 07:30 ч. и от Брестово в 08:10 ч.

– неделя тръгва от АГ Ловеч в 17:30 ч. и от Брестово в 18:10 ч.

7. Лисец

– от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 06:30ч. и от Лисец в 07:00 ч.

– от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 07:45 ч. и от Баховица в 08:15 ч.

– от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 12:05 ч. и от Лисец в 12:35 ч.

– от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 17:00 ч. и от Лисец в 17:35 ч.

– събота и неделя тръгва от АГ Ловеч в 06:30 ч. и от Лисец в 07:00 ч.

– събота и неделя тръгва от АГ Ловеч в 18:30 ч. и от Лисец в 19:00 ч.

8. Пресяка и Гостиня

– понеделник тръгва от АГ Ловеч в 06:30 ч и от Гостиня в 07:00 ч.

– понеделник тръгва от АГ Ловеч в 17:50 ч и от Гостиня в 18:15 ч.

– сряда тръгва от АГ Ловеч в 06:30 ч. и от Гостиня в 07:00 ч.

– сряда тръгва от АГ Ловеч в 12:30 ч. и от Гостиня в 13:10 ч.

– сряда тръгва от АГ Ловеч в 17:50 ч. и от Гостиня в 18:15 ч.

– петък тръгва от АГ Ловеч в 06:30 ч. и от Гостиня в 07:00 ч.

– петък тръгва от АГ Ловеч в 17:50 ч. и от Гостиня в 18:15 ч.

– събота тръгва от АГ Ловеч в 07:40 ч. и от Гостиня в 08:10 ч.

– неделя тръгва от АГ Ловеч в 11:40 ч. и от Гостиня в 12:10 ч.

8. Радювене

– от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 06:45 ч. и от Радювене в 07:00 ч.

– от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 18:00 ч. и от Радювене в 18:15 ч.

– сряда и петък тръгва от АГ Ловеч в 06:45 ч. и от Радювене в 07:00 ч.

– сряда и петък тръгва от АГ Ловеч в 12:00 ч. и от Радювене в 12:15 ч.

– сряда и петък тръгва от АГ Ловеч в 18:00 ч. и от Радювене в 18:15 ч.

– събота и неделя тръгва от АГ Ловеч в 08:10 ч. и от Радювене в 08:35 ч.

– събота и неделя тръгва от АГ Ловеч в 18:00 ч. и от Радювене в 18:15 ч.

9. Скобелево

– тръгва от АГ Ловеч сутрин в 07:00 ч., и вечер в 17:30 ч.

10. Славяни

– от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 06:30 ч. и от Славяни в 07:00 ч.

– от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 13:00 ч. и от Славяни в 13:30 ч.

– от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 17:30 ч. и от Славяни в 18:00 ч.

– събота тръгва от АГ Ловеч в 08:00ч. и от Славяни в 08:30 ч.

– неделя тръгва от АГ Ловеч в 17:30ч. и от Славяни в 18:00 ч.

11. Слатина

– от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 06:30 ч. и от Слатина в 07:00 ч.

– от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 13:00 ч. и от Слатина в 13:30 ч.

– от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 17:30 ч. и от Слатина в 18:00 ч.

– събота тръгва от АГ Ловеч в 08:00ч. и от Слатина в 08:30 ч.

– неделя тръгва от АГ Ловеч в 17:30ч. и от Слатина в 18:00 ч.

12. Сливек, Горно Павликени, Прелом, Малиново, Стефаново

– от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 06:45 ч. и от Малиново тръгва в 07:30 ч.

– от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 13:00ч. и от Малиново тръгва в 14:00ч.

13. Смочан

– понеделник – тръгва от АГ Ловеч в 06:30 ч и 17:50 ч.

– сряда тръгва от АГ Ловеч в 06:30 ч., 12:30 ч. и в 17:50 ч.

– петък тръгва от АГ Ловеч в 06:30 ч. и в 17:50 ч.

– събота тръгва от АГ Ловеч в 07:40 ч.

– неделя тръгва от АГ Ловеч в 12:40 ч.

14. Тепава, Деветаки

– сряда тръгва от АГ Ловеч в 06:30 ч. и от Деветаки в 07:15 ч.

– сряда тръгва от АГ Ловеч в 17:30 ч. и от Деветаки в 18:15 ч.

15. Умаревци, Йоглав, Дойренци, Александрово, Чавдарци, Крушуна, Кърпачево, Горско Сливово и Летница

– от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 07:30 ч., и от Летница в 09:00 ч.

– от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 14:00 ч. и от Летница в 15:15 ч. – събота и неделя тръгва от АГ Ловеч в 09:30 ч., и от Летница в 15:15 ч.

16. Умаревци, Йоглав, Дойренци,Дренов, Владиня и Горан (обиколен автобус)

– от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 12:00ч. и от Горан в 13:00 ч.

17. Хлевене

– сряда и петък тръгва от АГ Ловеч в 07:00ч.и от Хлевене в 07:15 ч.

– сряда и петък тръгва от АГ Ловеч в 13:30ч.и от Хлевене в 13:45 ч.

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!