BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Средната брутна месечна работна заплата в област Ловеч за април е 971 лв., за май – 966 лв. и за юни – 981 лева

По предварителни
данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ловеч
към края на юни  2019 г. нарастват с 0.3%
спрямо края на март 2019 г., като достигат 31.6 хиляди.

В структурата на
наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите  по трудово и служебно правоотношение в
дейностите „Преработваща промишленост“ – 40.3%, „Търговия, ремонт на автомобили
мотоциклети“- 12.0%, и „Образование“ – 8.3%.

В края на юни 2019 г. наетите лица по трудово
и служебно правоотношение в област Ловеч са с 1.4 хил. или с 4.1% по-малко в
сравнение със съшия период на предходната година.

Средната брутна месечна работна заплата в област Ловеч за
април 2019 г. е 971 лв., за май  – 966
лв. и за юни – 981 лева.

През второто
тримесечие на 2019 г. средната брутна месечна работна заплата за област Ловеч е
973 лева и нараства спрямо първото тримесечие на 2019 г. – с 3.5%. В
обществения сектор средната брутна месечна работна заплата е по-висока от
средната за областта с 10.5% и с 15.5% по-висока в сравнение с частния сектор.

През второто
тримесечие на 2019 г. средната брутна месечна работна заплата за област Ловеч
нараства със 7.9% в сравнение с второто тримесечие на 2018 г.. Спрямо същият
период на предходната година средната брутна месечна работна заплата през
второто тримесечие на 2019 г. в обществения сектор нараства с 10.0%, а в
частния сектор – с 6.6%. (фиг. 1)

Фиг. 1   Средна брутна месечна работна заплата по
сектори в област Ловеч

В сравнение с
останалите области на страната през първото тримесечие област Ловеч е на 16-то
място по показател средна брутна работна заплата. Най-висока работна заплата
получават наетите в областите София (столица) – 1 729 лв., София -1 197
лв., Враца – 1 183 лв. и Стара Загора – 1 164 лева. (фиг. 2)

Фиг. 2  Средна брутна месечна работна заплата по
области

Методологични бележки

Данните са
получени от тримесечното Наблюдение на наетите лица, отработеното време,
средствата за работна заплата и други разходи за труд, което има за цел да
изследва текущото състояние и динамика на основни аспекти на пазара на труда.

Наблюдението
е репрезентативно като се използва стратифицирана случайна извадка от
предприятия. Генералната съвкупност се стратифицира по следните критерии:
териториален признак – 28 административни области, икономическа област по КИД –
2008, размер на предприятието според броя на заетите лица.

         
Методологията на тримесечното наблюдение на наетите лица, отработеното време,
средствата за работна заплата и други разходи за труд, както и актуални данни
могат да бъдат намерени на сайта на НСИ:  http://www.nsi.bg/bg .

Източник: Зетра

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!