BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

2 години кмета Маринова отказва да изпълни решението на Общински съвет за разваляне на договора между Община Ловеч и „ЛИТЕКС КОМЕРС“ АД за незавършена сграда на Галерията

На 19 декември 2017 г. Общински съвет Ловеч приема решение № 628 за разваляне на договор за приватизация на обект „Сграда незавършено строителство, актувана с АОС № 51904/14.05.2003 г., предназначена „За исторически музей и картинна галерия“ гр. Ловеч.

Чрез документа се решава, че Общински съвет Ловеч:

Възлага на кмета на Община Ловеч да предприеме следните действия:

  1. Да предяви всички дължими неустойки по Договор от 30.11.2006 г. между Община Ловеч и „ЛИТЕКС КОМЕРС“ АД гр. София, съгласно чл. 11, ал. 2 от същия.
  2. След уреждане на дължимите по договора неустойки, да предприеме действия за разваляне на договор за приватизация на обект „Сграда незавършено строителство, актувана с АОС № 51904/14.05.2003 г., предназначена „За исторически музей и картинна галерия“ гр. Ловеч от 30.11.2006 г. между Община Ловеч и „ЛИТЕКС КОМЕРС“ АД гр. София по съдебен път.

Това решение е изменено на 15 февруари 2018 г., с друго решение № 676, в което се променя единствено срока за предяваване на неустойките, а именно:

Изменя решение № 628/19.12.2017 г. на Общински съвет – Ловеч, както следва:

  • 1 .Изменя т. 1, така:

т. 1. „Да предяви всички дължими неустойки по договор от 30.11.2006 г. между Община Ловеч и „Литекс Комерс” АД гр. София, съгласно чл. 11, ал. 2 от същия, в срок до 30.04.2018 година“.

До днес, 28 май 2020 г., кметът Корнелия Маринова не е изпълнила това решение и не е погазила решението на Общински съвет. На днешното си заседание, по предложение на общинския съветник Георги Митев от отчета за изпълнение на решенията на Общински съвет-Ловеч към 31.12.2019 г. и решения, останали за наблюдение през предходни периоди, отпадна една точка и остана за наблюдение. Точката се отнася за сградата – недовършен строеж отвъд реката срещу общината, вече премахнат, като теренът стои празен.

„Какво е свършено по тази приватизационна сделка, че да се свали от отчет? Има решение на Общинския съвет за този парцел и ние трябва да го изпълним“, каза общинският съветник.

След гласуване (25 гласа „За“, без нито един глас „Против“ или „Въздържал се“) решение № 676 от 2018 година за имота на брега Осъм остана на отчет и отпада от приключилите решения.

Целият материал бе приет с 25 гласа „За“, без нито един глас „Против“ или двама „Въздържал се“.

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!