BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

АРБЕН ХАВАЛЬОВ: „5% ЕДИН ЕДИНСТВЕН ДАНЪК ВЪРХУ ОБОРОТА, ОТПАДАНЕ НА БАНКОВИЯ МОНОПОЛ И БЕЗ ДЕСЕТ ФИРМИ НА ВЛАСТТА“, КАТО ЧАСТ ОТ ИКОНОМИЧЕСКАТА ПРОГРАМА НА ПАРТИЯ БРИГАДА

Здравейте, аз съм Снежанка Пенова, а вие гледате предаването БРИГАДА ЗА БЪЛГАРИЯ

Днес в предаването ще ви представим част от Програмата на Партия БРИГАДА в сферата на ИКОНОМИКАТА

Г-н Хавальов, в сферата на ИКОНОМИКАТА предлагате няколко промени. Моля да коментирате предложението ви за промяна в банковата система, тъй като знаете, че банките са част от гръбнака на всяко управление и няма да ви е лесно. Една от мерките, които предлагате е олекотяване на финансовата тежест и лична свобода на финансовите потоци на населението от страна на банките и наблюдаващите силови държавни институции;Да, няма да е лесно, тъй като Системата така е създадена, че Търговските банки имат правомощия подобни на НАП, а те не са държавна структура. Но мярката ще олекоти малкия и средния бизнес. Един среден бизнес плаща на година такси по внасяне и теглене в размер около един милион лева. Тези пари могат да се ползват за поощрения на работници, за модернизиране на бизнеса или пък просто хората да си ги харчат. БРИГАДА предлага:

 • Отпадане на ограниченията наложени от Правителството за плащане в брой и пълнене джобовете на Търговските банки, чрез събиране на такси и комисионни за внасяне, превеждане и теглене на пари. Плащанията в брой ще бъдат в неограничен размер след надлежно издаден документ – разписка или фактура между физически и юридически лица. Отпадане на задължението за деклариране на произхода на средства пред силовите държавни институции; Ще премахнем хомота на търговските банки над Народа. Въведените ограничения за плащане в брой задушават бизнеса и физическите лица. Ако аз например трябва да ви платя един милион лева следва да платим на банката такса за внасяне от мен и за теглене от вас общо в размер на близо един процент. По този начин банката за 10 минути печели за наша сметка десет хиляди лева.

Доста смело, но вие предлагате въвеждането на един единствен данък върху оборота в размер на 5 %.  Добре, че сме в студиото на БРИГАДА и няма модерни финансови анализатори, които буквално ще ви изядат. Моля коментирайте:

 • Защо? Подобни системи на облагане има в много държави. Аз в последните 4 години освен в България живея и в Киев, Украйна. Там системата на облагане е по избор от всяко лице. Хората основно избират да работят по системата на облагане на един единствен данък върху оборота в размер на 5% . Те почти не водят счетоводство и бизнеса цъфти.
 • Ние предлагаме: Отпадане на ДДС, данък печалба за физическите лица и корпоративен данък за юридическите лица. Отпадане на данък дивидент, Въвеждане на един единствен данък върху оборота в размер на 5 %. Олекотяване тежестта на бизнеса без да има нужда от наемане на скъпи счетоводители и юрисконсулти, като всеки сам може да води счетоводството си. Намаляване с до 90% състава на НАП, която няма да има нужда да се занимава със събиране на данъци, а ще има чисто административни функции. Преотреждане на всички недвижими активи на НАП, които се намират в централната част на всяко населено място в детски градини, школи за ученици и за други социални дейности в полза на населението. Привличане на външни инвестиции, чрез въвеждане на 5% данък върху оборота и съживяване на обезлюдените райони в България, чрез създаване на производства. Превръщане на България в конкурент на всички офшорни зони. НЯМА ЗНАЧЕНИЕ РАЗМЕРА НА ДАНЪКА, А СЪБИРАЕМОСТТА. При въвеждане на 5% единствен данък хората няма да укриват данъци, а сами ще ги плащат, тъй като размера на този данък е справедлив спрямо отношението на държавата към физическите и юридическите лица. Звучи наистина смело, но резултата в крайна сметка ще бъде в пъти по-добър за Народа и за държавата. И аз винаги давам следния пример: ако на една улица има два зеленчукови магазина и в единия краставиците струват 5 лева, а в другия 30 лева, кой от двата магазина ще направи по-голям приход? Естествено, че първия, защото там оборота е по-голям. БРИГАДА ще направи така, че българите сами да си плащат данъците, без да има нужда от тежка приходна администрация. Отново подчертавам: Всичко може да се администрира с 10 % от състава и. България ще бъде конкурентна на всички офшорни дестинации по света, а приходите в бюджета ще са в пъти повече.
 • След изпълнение на горните две мерки БРИГАДА предлага Създаване на Държавна търговска банка, по която всяко физическо и юридическо лице може да превежда дължимия данък върху оборота в размер на 5% в рамките на деня, след като приключи финансовия отчет. Не се дължат такси и комисионни. За да започне Търговска дейност човек има два варианта.  Единия е да отвори безплатна сметка в държавна банка и да си купи Държавен Пост Терминал – касов апарат за плащания. Ако клиента плаща с карта на тази банка, данъка е 5% , а парите от картата отиват в държавната сметка и от тях се тегли данъка 5% автоматично. Ако се плаща в брой, сумата се въвежда в касовия апарат и данъка пак се тегли автоматично от парите в Държавната сметка или остава да виси докато има приходи с карта. При паричните преводи няма да има никакви такси.

 • Отпадане на акцизи и мита, вследствие на което ще се ликвидира контрабандата на цигари и алкохол и цените ще станат достъпни за населението, Злоупотребите са в размер на почти 100% и тези приходи няма да пълнят джобовете на избрани от властта играчи, а ще намалят потребителската кошница на българина.
 • Въвеждане на лична отговорност на всеки държавен служител. Не е справедливо данъчните закони да са приети основно в полза на държавния служител, който издевателствува над трудолюбивите хора и бизнеса, без да носи лична отговорност. В системата работят държавни служители, които понякога изпитват ненавист към един успял бизнесмен. В повечето случаи при една данъчна проверка те констатират нарушения просто хей така, или да бъдат похвалени от своите началници и да пораснат в системата. От друга страна в тази система са назначени служители на принципа на шуробаджанащината. Те са инструктирани на всяка цена да констатират нарушения, за да се пълни държавната хазна и да може тази пирамидална структура да генерира приходи от милиарди левове, като в последствие вожда на системата си купува няколко изтребители или раздава няколко кредита в Банката за развитие, от които предполагаемите комисионни само за него и приближените му са в милиарди. Та нали НАП е партньор на бизнеса. Нали бизнеса си плаща своята лепта. Но разликата е, че чиновниците не подхождат партньорски.
 • БРИГАДА предлага – отпадане на предварителното изпълнение по време на обжалване. Изчистване на системата от неграмотни чиновници, които не зачитат практиката на ВАС. Защото едно триинстанционно обжалване понякога трае няколко години, а бизнеса банкрутира поради запорирани и възбранени активи от публичните изпълнители, а наглостта стига до там, че след като човека е обезкостен, се подава и на прокуратурата, която го довършва. Ето това ежедневно отношение на системата към Народа ще променим. И в крайна сметка, ако върховния съд отмени акта за начет – самия държавен служител справедливо и реципрочно да стане клиент на същата система и да отговаря с личното си имущество. Само тази мярка ще промени отношението на държавния служител към хората. С горните мерки, които предлагаме с въвеждането на 5% единствен данък върху оборота, тази администрация просто ще се стопи. Нека да ходят на свободния пазар и да произвеждат ценен краен продукт за обществото.

 Какви мерки ще предприемете, за да смените системата и  бъде спряно неефективното харчене на европейски ресурси и  да няма така наречените 10 фирми на властта?

 • ТОВА Е МНОГО ЛЕСНО
 • Всички, които управляваха до момента създадоха Системата на свои и на чужди и разделиха Народа. Хората започнаха да се мразят и дори не се поздравяват. Хората са разделени на превилигировани и унижени от Системата. Процесите трябва да се опростят и Народа да живее свободно и  без страх от Системата. За двата програмни периода от 2007 до 2020 година, Европейския съюз е предоставил безвъзмездна финансова помощ на България в размер на над 30 милиарда евро. Половината от тези средства са законно присвоени от превилегированата  група и най-вече от така наречените десет фирми на властта. Това е узаконена корупция, в която  е участвала Законодателната и Изпълнителната власт.
 • БРИГАДА ще промени веднага Закона за обществените поръчки и основната промяна ще бъде една – отмяна на критерия „Икономически най-изгодна оферта”. С този критерий Възложителите кметове и министри, избират изпълнители на обществените поръчки субективно, чрез абсурдно оценяване на някакво си техническо предложение, на което се дава тежест около 70%, а на цената около 30%. Естествено печели кандидата с „най-добро” техническо предложение и с най-високата цена. Проектите се финансират на максимални прогнозни стойности, които са еднакви както за България, така за Франция, Германия и за всички европейски страни. Но в България реалната себестойност на изпълнението на проекта е около 50%, данък 10% и 40 % корупция.
 • БРИГАДА предлага кандидатите да се оценяват само по критерий „най-ниска цена”, като всеки ще представи предварителни административни сведения или опростен критерий за подбор, като сертификати за определения предмет на поръчката и определени регистрации в браншова организация. Цените от всички кандидати се предлагат публично с предложения надолу през малки стъпки. Който предложи най-ниската цена, печели поръчката. Тогава от усвояването на евро средствата отпадат всички фирми на властта, ще се финансират тройно повече проекти и на пазара на труда ще излязат всички малки и средни живи фирми. Освен това от една страна се гарантира огромен ръст на заетостта, а от друга страна драстично намаляване на чиновниците, които са наредени в министерства, дирекции, фондове, управляващи органи, предварителни и последващи контроли и така нататък. Ще има пари за всички работливи хора защото няма да има нито една договорена под масата обществена поръчка. Който иска да работи, просто ще бъде богат.

Аз ви благодаря, г-н Хавальов за изчерпателната позиция

Уважаеми зрители, очаквайте в следващите ни издания и още позиции на партия БРИГАДА за мерките, които предлагат

Платена публикация по договор

Възложител: ПП БРИГАДА

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=V6Rd2vQKlaQ?feature=oembed&wmode=opaque&w=1080&h=608]

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!