BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Ваня Събчева: Приоритетно е необходимо подмяна на довеждащите водопроводи

Приоритетно е необходимо подмяна на довеждащите водопроводи. До това заключение стигнаха участниците в работна среща при областния управител Ваня Събчева, която е и председател на Асоциацията по ВиК. Тя, заедно представител на ВиК оператора и община Ловеч разгледаха въпроса за решаването на проблемите във водоснабдяването на с. Прелом, с. Малиново, с. Дъбрава и с. Стефаново.

По искане на Събчева в свое писмо Община Ловеч представи проблемите на Прелом, Дъбрава, Стефаново и Малиново. От него става ясно, че водопреносната мрежа е стара и амортизирана, което води до повишена аварийност и скрити течове вследствие на физическа амортизация на материала и връзките на етернитовите тръби. Особено лошо е експлоатационното състояние на изпълнените от поцинковани тръби разпределителни водопроводи.

Със Заповед на кмета на Община Ловеч е забранено ползването на питейна вода за миене на улици, дворове, МПС, балкони и поливане на зелени площи в с. Прелом, с. Малиново и с. Стефаново.

По време на срещата Христо Семков – ръководител Производствено поделение – Ловеч направи разяснение относно състоянието на водопроводната мрежа на селата и водоизточниците им. По думите му с. Прелом е водоснабдено помпено от групата на каптажи, които са със силно изразени сезонни колебания – намаляващи дебити през втората половина на годината. Водопреносната мрежа там е изграждана основно през 60-те години. Общата й дължина е 9,0 км. – 3,7 км. разпределителна (вътрешна) и 5,3 км. довеждаща (външна). Изпълнена и изцяло от азбестоциментови тръби, които вече са амортизирани вследствие на дългогодишната им употреба. Силното засушаване и последвалото намаляване на дебитите на водоизточниците създават условия за прекъсване на водоподването, което допълнително натоварва водопреносната мрежа и обуславя възникването на аварии. Трудно е да се въведе и режим заради стръмния терен, на който е разположено селото, както и схемата на съществуващата водоснабдителна мрежа – хранителния водопровод навлиза в най-високата част на селото и цялото водно количество се стича към ниските райони. Също така допълнително утежняващ е и фактът, че много от имотите са необитаеми, но с действащо водопроводно отклонение и при възникване на авария, не се подава своевременно сигнал за нейното отстраняването. Налице е и затруднение при осигуряване на достъп до имотите за отстраняване на авариите.

За Малиново Семков информира, че е с изцяло подменена разпределителна водопроводна мрежа съвместно със сградни отклонения, което е било възложено от Община Ловеч през 2015 и 2016 г. Проблем са довеждащите водопроводи с обща дължина 9,906 км., изпълнени от азбестоциментови тръби през 1967 г. и 1977 г. и 1989 г., които са амортизирани и е необходимо да бъдат подменени, с оглед  предотвратяване на загубите на вода, която се подава от водоизточниците.

С. Дъбрава е водоснабдено помпено от група каптажи, които са със силно изразени сезонни колебания – намаляващи дебити през втората половина на годината, поясни Семков. Водопроводната мрежа, обслужваща населеното място, е изградена основно в края на 60-те години. Общата й дължина е 3,8 км разпределителна (вътрешна) и 1,1 км  – довеждаща (външна). Изпълнена е изцяло от азбестоциментови тръби, които вече са амортизирани вследствие дългогодишната им употреба. Силното засушаване и последвалото намаляване на дебитите на водоизточниците създават условия за прекъсване на водоподаването, което допълнително натоварва водопреносната мрежа и обуславя и тук възникването на нови аварии. В селото е трудно да се въведе режим, защото напорният водоем на с. Дъбрава е контра резервоар – т.е. водопроводът от помпената станция захранва с вода първо имотите в селото, а останалата част от водата се подава към резервоара. Освен това голяма част от имотите са необитаеми, но с действащо водопроводно отклонение, което и в това населено място при възникване на повреда по водопроводната мрежа вътре в имота, не се подава своевременно сигнал до водомайстора и се допуска ненужно изтичане на питейна вода. Общ проблем е и липсата на достъп до имотите за отстраняване на авариите.

Зам.-кметът на Община Ловеч Даниел Колев бе категоричен, че макар по адресна регистрация в Дъбрава да има около 15-20 жители, в почивните дни  потреблението на вода се покачва, тъй като има собственици на имоти за почивните дни и това също е предпоставка за намаленото количество вода.

По информацията на ВиК Ново Стефаново е водоснабдено от един каптаж и група дренажи, а Старо Стефаново – от група каптирани извори, като всички водоизточници са със силно изразено сезонно колебание на дебита. Водопроводната мрежа, обслужваща с. Стефаново е изграждана основно през 60-те години, като най-старите водопроводи са от 1937 г. – 0,905 и 4,813 км. – довеждаща (външна). Изпълнена изцяло от азбестоциментови тръби, които вече са амортизирани вследствие дългогодишната им употреба.

И тук, както и в другите населени места, обект на работната среща, има много запустели имоти с действащи водопроводни отклонения и при възникване на авария, не се подава своевременно сигнал за тяхното отстраняване.

Експертите са категорични, че засушаването води да намалено количество вода във водоизточниците, а от там и до намаляване на подаваното количество към населените места. Най-наложително е да се извърши подмяна на съществуващата амортизирана водопроводна мрежа, като азбестоциментовите тръби се заменят с полиетиленови тръби с висока плътност, за да се намалят значително загубите на вода.

Участниците в работната среща се обединиха, че най-реалистично и изпълнимо е започване на аварийна подмяна на довеждащите водопроводи с приоритет най-проблемните.

На срещата ВиК операторът се ангажира да представи КСС за реконструкция на довеждащите водопроводи на селата поетапно по приоритетност, след което Община Ловеч ще търси финансиране на изготвените проекти или със ПМС, или със споразумение с МРРБ.

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!