BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Второто заседание на ловешкия парламент започна с питане на Мариан Василев от ВМРО за ремонт на паркинг

Второто заседание за новия мандат на Общински съвет-Ловеч, е насрочено за 12 декември 2019 г., четвъртък, от 11,00 часа  в  заседателната зала на Община Ловеч. Заседанието се свиква от Петър Цолов, председател на Общински съвет – Ловеч, на основание чл. 25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

Проекто-дневният ред включва осем точки:

1.Питане на  основание чл.33, ал.1, т.4 от ЗМСМА, чл.104, чл.105,ал.1 и чл.109, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Ловеч, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация за мандат 2015-2019 година, от Мариан Василев  /на снимката/ – общински съветник, относно ремонт на платен паркинг на ул. “Осъмска“ №1.

2.Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Ловеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2019-2023 година.

Докл.: Петър Цолов-председател  на временната комисия, създадена с решение № 3/14.11.2019 г.

3.Промяна в  числеността и  структурата на общинската администрация на Община Ловеч, считано от 28.10.2019 година.

Докл.:Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

4.Предоставяне под наем на имоти-полски пътища и нефункциониращи  напоителни   канали – общинска  собственост,   попадащи  в  масивите   за ползване на земеделски земи на съответните  ползватели за стопанската   2019-2020 година.

Докл.:Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

5.Определяне на представител на Общински съвет-Ловеч в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България.

Докл.: Петър Цолов-председател на Общински съвет-Ловеч

6.Определяне на представител на Общински съвет-Ловеч в Областен съвет за развитие на Област Ловеч.

Докл.: Петър Цолов-председател на Общински съвет-Ловеч

7.Даване на съгласие председателят на Общински съвет-Ловеч да членува в Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България.

Докл.: Петър Цолов-председател на Общински съвет-Ловеч

8.Одобряване на кандидати за съдебни заседатели при Районен съд – Ловеч, които да бъдат предложени за избиране от Общото събрание на Окръжен съд – Ловеч.

Докл.: Страцимир Петков-председател на Временната комисия избрана с решение № 1030/27.06.2019 г. на ОбС Ловеч.

Източник: Новини Ловеч

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!