BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

В Ловеч възстановяват частично автолинии от понеделник

Със заповед на кмета на Община Ловеч Корнелия Маринова, считано от 11.05.2020 г., частично се възстановяват автобусните превози по общинската, областна и републиканска транспортна схема, при спазване на препоръките на Министъра на здравеопазването. Заповедта е на основание чл. 44, ал.1, т.1 и т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в съответствие със Заповед № РД-01-247/01.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването.

Автобусните линии се изпълняват, както следва :
I. Градски линии
1. Градските линии №1; №2 и №3 остават от 06:30 ч. до 08:30 ч. сутрин и от 16:30 ч. до 18:30 ч. вечер.

2. Градска линия №4 сутрин в 07:00 ч. от Гозница и вечер в 17:45 ч. от ЖПС.

II. Междуградски линии
1. София – тръгва от АГ Ловеч в 06:00 ч. и от АГ София тръгва в 13:00 ч.
– тръгва от АГ Ловеч в 13:00ч. и от АГ София тръгва в 17:00 ч.

2. Троян – от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 08:00 ч. и от Троян в 09:00 ч.
– от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 16:00 ч. и от Троян в 17:00 ч.
– събота и неделя не пътува.

3. Тетевен
– тръгва от АГ Ловеч в 11.00 ч., и от АГ Тетевен тръгва в 13:00 ч.
– събота и неделя не пътува.

III. Междуселищни линии

1.Баховица
– от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 06:30 ч. и от Баховица в 07:00 ч.
– от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 12:05 ч. и от Баховица в 12:35 ч.
– от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 17:00 ч. и от Баховица в 17:35 ч.
– събота и неделя тръгва от АГ Ловеч в 06:30 ч. и от Баховица в 07:00 ч.
– събота и неделя тръгва от АГ Ловеч в 18:30 ч. и от Баховица в 19:00 ч.

2. Брестово
– сряда тръгва от АГ Ловеч в 07:30 ч. и от Брестово в 08:10 ч.
– сряда тръгва от АГ Ловеч в 12:30 ч. и от Брестово в 13:10 ч.
– петък тръгва от АГ Ловеч в 07:30 ч. и от Брестово в 08:10 ч.
– петък тръгва от АГ Ловеч в 17:30 ч. и от Брестово в 18:10 ч.
– събота тръгва от АГ Ловеч в 07:30 ч. и от Брестово в 08:10 ч.
– неделя тръгва от АГ Ловеч в 07:30 ч. и от Брестово в 08:10 ч.
– неделя тръгва от АГ Ловеч в 17:30 ч. и от Брестово в 18:10 ч.

3. Българене, Абланица
– от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 09:30ч., и от Абланица в 10:00 ч.
– от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 14:30ч., и от Абланица в 15:00 ч.
– събота и неделя не пътува.

4. Горан, Владиня и Дренов
– от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 06:15ч., и от Дренов тръгва в 06:55 ч
– от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 17:45ч., и от Дренов в 18:30 ч.
– събота и неделя тръгва от АГ Ловеч в 07:30 ч. и от Дренов в 08:15 ч.
– събота и неделя тръгва от АГ Ловеч в 16:30 ч. и от Дренов в 17:15 ч.

5. Дойренци
– от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 07:30 ч., и от Дойренци в 08:00ч.
– от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 18:30 ч., и от Дойренци в 19:00ч.
– събота и неделя не пътува.

6. Къкрина
– сряда тръгва от АГ Ловеч в 07:30 ч. и от Брестово в 08:10 ч.
– сряда – тръгва от АГ Ловеч в 12:30 ч. и от Брестово в 13:10 ч.
– петък тръгва от АГ Ловеч в 07:30 ч. и от Брестово в 08:10 ч.
– петък тръгва от АГ Ловеч в 17:30 ч. и от Брестово в 18:10 ч.
– събота тръгва от АГ Ловеч в 07:30 ч. и от Брестово в 08:10 ч.
– неделя тръгва от АГ Ловеч в 07:30 ч. и от Брестово в 08:10 ч.
– неделя тръгва от АГ Ловеч в 17:30 ч. и от Брестово в 18:10 ч.

7. Лисец
– от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 06:30ч. и от Лисец в 07:00 ч.
– от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 12:05 ч. и от Лисец в 12:35 ч.
– от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 17:00 ч. и от Лисец в 17:35 ч.
– събота и неделя тръгва от АГ Ловеч в 06:30 ч. и от Лисец в 07:00 ч.
– събота и неделя тръгва от АГ Ловеч в 18:30 ч. и от Лисец в 19:00 ч.

8. Пресяка и Гостиня
– понеделник тръгва от АГ Ловеч в 06:30 ч и от Гостиня в 07:00 ч.
– понеделник тръгва от АГ Ловеч в 17:50 ч и от Гостиня в 18:15 ч.
– сряда тръгва от АГ Ловеч в 06:30 ч. и от Гостиня в 07:00 ч.
– сряда тръгва от АГ Ловеч в 12:30 ч. и от Гостиня в 13:10 ч.
– сряда тръгва от АГ Ловеч в 17:50 ч. и от Гостиня в 18:15 ч.
– петък тръгва от АГ Ловеч в 06:30 ч. и от Гостиня в 07:00 ч.
– петък тръгва от АГ Ловеч в 17:50 ч. и от Гостиня в 18:15 ч.
– събота тръгва от АГ Ловеч в 07:40 ч. и от Гостиня в 08:10 ч.
– неделя тръгва от АГ Ловеч в 11:40 ч. и от Гостиня в 12:10 ч.

8. Радювене
– от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 06:45 ч. и от Радювене в 07:00 ч.
– от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 18:00 ч. и от Радювене в 18:15 ч.
– сряда и петък тръгва от АГ Ловеч в 06:45 ч. и от Радювене в 07:00 ч.
– сряда и петък тръгва от АГ Ловеч в 12:00 ч. и от Радювене в 12:15 ч.
– сряда и петък тръгва от АГ Ловеч в 18:00 ч. и от Радювене в 18:15 ч.
– събота и неделя тръгва от АГ Ловеч в 08:10 ч. и от Радювене в 08:35 ч.
– събота и неделя тръгва от АГ Ловеч в 18:00 ч. и от Радювене в 18:15 ч.

9. Скобелево
– тръгва от АГ Ловеч сутрин в 07:00 ч., и вечер в 17:30 ч.

10. Славяни
– от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 06:30 ч. и от Славяни в 07:00 ч.
– от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 13:00 ч. и от Славяни в 13:30 ч.
– от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 17:30 ч. и от Славяни в 18:00 ч.
– събота тръгва от АГ Ловеч в 08:00ч. и от Славяни в 08:30 ч.
– неделя тръгва от АГ Ловеч в 17:30ч. и от Славяни в 18:00 ч.

11. Слатина
– от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 06:30 ч. и от Слатина в 07:00 ч.
– от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 13:00 ч. и от Слатина в 13:30 ч.
– от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 17:30 ч. и от Слатина в 18:00 ч.
– събота тръгва от АГ Ловеч в 08:00ч. и от Слатина в 08:30 ч.
– неделя тръгва от АГ Ловеч в 17:30ч. и от Слатина в 18:00 ч.

12. Сливек, Горно Павликени, Прелом, Малиново, Стефаново
– понеделник, сряда и петък тръгва от АГ Ловеч в 06:45 ч. и от Малиново тръгва в 07:30 ч.
– понеделник, сряда и петък тръгва от АГ Ловеч в 13:00ч. и от Малиново тръгва в 14:00 ч.
13. Смочан
– понеделник – тръгва от АГ Ловеч в 06:30 ч и 17:50 ч.
– сряда тръгва от АГ Ловеч в 06:30 ч., 12:30 ч. и в 17:50 ч.
– петък тръгва от АГ Ловеч в 06:30 ч. и в 17:50 ч.
– събота тръгва от АГ Ловеч в 07:40 ч.
– неделя тръгва от АГ Ловеч в 12:40 ч.

14. Тепава, Деветаки – няма да пътува

15. Умаревци, Йоглав, Дойренци, Чавдарци, Александрово, Крушуна, Кърпачево, Горско Сливово и Летница
– от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 07:30ч., и от Летница в 09:00 ч. /автобуса не минава през Дойренци/
– от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 14:00ч. и от Летница в 15:00 ч. – събота и неделя тръгва от АГ Ловеч в 09:30 ч., и от Летница в 10:30 ч.
– събота и неделя тръгва от АГ Ловеч в 15:15 ч., и от Летница в 16:15 ч.

16. Хлевене
– сряда и петък тръгва от АГ Ловеч в 07:00ч.и от Хлевене в 07:15 ч.
– сряда и петък тръгва от АГ Ловеч в 13:30ч.и от Хлевене в 13:45 ч.

Община Ловеч, пресцентър
08.05.2020 г.

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!