BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Групата по CAF в областната администрация утвърди доклада за самооценка

Групата по самооценка в Областна администрация – Ловеч, която въвежда за втори път модела за управление на качеството CAF, утвърди на работна среща днес доклада от работата си. Той прави диагностика на организацията в периода 2018-2020 г.

Общата оценка е, че е изградена една модерна и креативна администрация, която предоставя по-добро и качествено обслужване на гражданите и бизнеса. Работи с лице към хората, ефективно и прозрачно за подобряване на показателите в различни направления като изграждане на необходимата техническа инфраструктура, опазване на околната среда, пазара на труда и ограничаване на безработицата чрез активно участие в националните програми, увеличаване доходите на населението и създавaне на по-добри условия на живот, разрешаване на демографските проблеми, подпомагане на образованието, здравеопазването, културата, туризма. Областната администрация се откроява с приемственост в действията си независимо от промените в ръководството. Поставя във фокуса на своята дейност гражданите с техните потребности и интереси и действа като стожер за спазването на законите и на демократичната легитимност.

Докладът за самооценка освен силните страни включва и области за подобрение. На база на основните области за подобрение са очертани темите, насочени към мерките за неотложно подобрение. Те са прилагане на политика за управление на промените и иновациите с оглед подобряване на резултатите от изпълнението и адаптивността и устойчивостта на организацията; управление на човешките ресурси; управление на технологиите. Очакваните резултати са утвърждаване на администрацията като устойчива и адаптивна организация, управляваща промените и иновациите; ефективно управление и подобрение на човешките ресурси; максимално постигане на поставените цели.

Ръководителят на групата по самооценка Нели Митева, директор на дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“,  благодари за подкрепата на областния управител инж. Светослав Славчев и на главния секретар на администрацията Ваня Събчева, както и на участниците в групата по самооценка за направената с мотивация и усилена работа самооценка на организацията. Специална благодарност отправи и към останалите служители на областната администрация за подпомагането при изготвянето на доклада и отличното екипно взаимодействие.

Предстои до края на декември докладът за самооценка да бъде одобрен от областния управител и представен пред служителите и заинтересованите страни.

В първите дни на новата година ще бъде сформирана работна група, която на база на препоръките от доклада да подготви проект на план за подобрения. Той трябва да бъде готов и утвърден до средата на март 2022 г. и да се изпълнява в следващите две години.

Целта на прилагането на инструмента за организационно съвършенство Обща рамка за оценка (CAF) е да продължи усъвършенстването на дейностите, организацията и функциите на администрацията и повишаването на ефикасността и ефективността й.

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!