BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Държавата предприема още по-строги и спешни мерки за превенция от COVID-19 на потребители в специализирани институции за предоставяне на социални услуги

Държавата предприема още по-строги и спешни мерки за превенция от COVID-19 на потребители в специализирани институции за предоставяне на социални услуги – социални и интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа. Това става ясно от писмо на Главния държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев до институциите, имащи отношение по организацията и работата на тези заведения. На работна среща областният управител Ваня Събчева обсъди поставените изисквания с директора на РЗИ Ловеч д-р Анета Винева.

Предвид специфичните условия в тях, свързани с невъзможността за осигуряване на физическа дистанция, поради гъстотата на потребителите в институциите и контактите помежду им, оказването на постоянна грижа от персонала, наличие на множество придружаващи заболявания, в т.ч. умствени и психически, които компрометират придържането на част от лицата към хигиена на ръцете, респираторен етикет, носене на защитна маска и др. е необходимо в спешен порядък да се предприемат действия в няколко насоки. На първо място изготвяне на план за действие в условия на COVID-19 във всяка институция, който да включва въвеждане, прилагане и контрол на противоепидемичните мерки, провеждане на обучение на персонала по превенция на инфекциите и постоянен контрол за правилно поставяне и сваляне на лични предпазни средства, за спазване на въведените противоепидемични мерки в институцията, скрининг и самонаблюдение на персонала за поява на клинични оплаквания, съвместими с COVID-19 и ежедневно отчитане за наличие или липса на клинични оплаквания, реорганизация на дейността на персонала с цел намаляване възможността за внос и разпространение на COVID-19 в институцията, създаване на механизъм за наемане на персонал при необходимост след заболели или карантинирани служители. Акцентира се върху алгоритъма за действие при поява на потвърден случай на COVID-19 – своевременна хоспитализация на лица с клинични оплаквания и по лекарска преценка; незабавна изолация на асимптомни потребители в стаи по един, двама и повече, съобразно капацитета и възможността на сградния фонд на отделен етаж или в отделна сграда от останалите потребители с осигурен персонал за полагане на грижи, вкл. и на медицинско наблюдение за поява на клинични оплаквания. Най-важното е недопускане смесване на асимптомни с отрицателни за COVID-19 потребители в едни и същи помещения.

Изготвяне на план за действие на областно ниво при възникване на епидемичен взрив от COVID-19 в социални и интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа е друга необходима мярка за ограничаване на разпространението и опазване здравето на хората в социалните заведения, като акцент е създаването на механизъм за допълнително разкриване на болнични легла и болнични отделения за лечение на COVID-19 в случай на засягане на социална институция със значителен брой потребители и заболяване в кратък период от време на голям брой лица, водещо до запълване на наличния капацитет на лечебните заведения за болнична помощ, определени за лечение на COVID-19 в областта. При възможност, осигуряване за временно ползване на общинска собственост, в която лицата без оплаквания (асимптомни потребители) или контактни потребители да бъдат изолирани.

Оказване на съдействие по осигуряване на персонал за медицинско наблюдение и грижа на изолираните или карантинираните потребители в други сгради.

По данни на регионалните здравни инспекции, до момента в страната потвърдени случаи на COVID-19 са регистрирани в 32 социални и интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа (домове за стари хора, домове за пълнолетни с умствена изостаналост/деменция/психични разстройства, центрове за настаняване от семеен тип, дневни центрове за деца с увреждания, дневни центрове за пълнолетни с увреждания, центрове за временно наставяне и преходни жилища). В половината от тях (13 обекта) са регистрирани единични случаи, а в останалите взривове с брой на засегнатите лица от 2 до 102. Общият брой на потребителите в засегнатите институции е 1974, а общият брой на персонала в тях – 916. Общият брой на заразените с COVID-19 е 306, от които потребители – 233 и персонал – 73. Това определя заразеност/болестност сред потребителите от 15,5% и сред персонала – 7,97%. Хоспитализирани момента са 87 лица (потребители – 76 и персонал – 11), а починали – 22 (потребители – 21 и персонал – 1). Констатирани проблеми са непридържане към противоепидемичните мерки, липсата на възможност за изолация на асимптомни носители сред потребителите, липсата на съдействие от управата.

Видно от гореизложеното, опазване здравето и живота на потребители и персонал в социалните и интегрираните здравно-социални услуги за резидентна грижа е от особено значение. В четири от засегнатите домове за стари хора заразени са между 37-76% от потребителите, като 20 от всички починали случаи също са регистрирани в тях.

В област Ловеч има 23 институции за социални и интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа и един частен дом за стари хора. В момента в тях няма доказан нито един случай на COVID 19. Проведени са през април и май изследвания на персонала, направени са 240 PCR теста на работещите и 362 бързи теста на потребители, като всички те са отрицателни. По график тестването продължава и в домовете за стари хора.

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!