BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Заседанията на Постоянните комисии на Общински съвет – Ловеч ще се проведат на 21 април

Постоянните комисии на Общински съвет – Ловеч, ще заседават на 21 април /сряда/.  Предвижда се общинската сесия да се проведе на 29  април /четвъртък/ от 10.00 часа в Ловчанско читалище „Наука 1870 г.“.

Заседанията на постоянните комисии се свикват на основание чл. 56, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Ловеч, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация. Припомняме, че във връзка с извънредната ситуация с коронавируса се спазват всички здравни и санитарни мерки. Най-много точки, десет на брой, ще разгледа Постоянната комисия по общинска собственост, устройство на територията, комунални дейности, екология, транспорт и жилищна политика с председател Георги Карамишев

Сред по-важните точки на комисиите са:

Актуализация на капиталовите разходи на Община Ловеч за 2021 година.

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч.

Приемане на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Ловеч.

Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2021 г. в Община Ловеч, като се допълва Приложение № 7.

Доклад за осъществените читалищни дейности в изпълнение на Програмата за развитие на читалищните дейности в Община Ловеч през 2020 г.

Удостояване на д-р Румяна Нановска със званието „Почетен гражданин на Ловеч“.

Комисиите заседават по следния график в помещенията на Общински съвет:

1.

 ПК по БФЕ

Председател И.Митева

21.04.2021 г. /сряда/ – 10,00 ч.

2.

 ПК по ИСПТПМС

Председател М.Казанджиев

21.04.2021 г. /сряда/ – 11,00 ч.

3.

 ПК по СДДПЗ

Председател М.Съева

21.04.2021 г. /сряда/ – 12,00 ч.

4.

ПК по ОКСДМНПО

Председател С.Петков

21.04.2021 г. /сряда/ – 13,00 ч.

5.

 ПК по ПНВЖКОРБДКИ

Председател Д.Сотирова

21.04.2021 г. /сряда/ – 14,00 ч.

6.

 ПК по ОСУТКДЕТЖП

Председател Г.Карамишев

21.04.2021 г. /сряда/ – 16,00 ч.

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!