BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Илиян Тодоров: През 2019 издадени 223 апостила, 7892 документа заведени в деловодната система, 835 са заявленията за услуги

През 2019 година в Областна администрация Ловеч са издадени 223 апостила, в деловодната система са заведени общо 7892 документа, като от тях 835 са заявленията за предоставяне на някаква услуга от Областна администрация. Това докладва на брифинг пред медии и граждани зам.-областният управител Илиян Тодоров, ресорен по работата на администрацията на Областен управител.

От началото на 2019 година Областна администрация – Ловеч вече удостоверява с апостил документите, издавани от кметовете и общинските администрации. Това е процедура за удостоверяване истинността на подписа, на качеството, в което е действало лицето, и при необходимост – достоверността на печата, при документи, предназначени за ползване в държава, различна от държавата на произход на документа. Новата услуга улесни обслужването на гражданите, тъй като досега това се е извършвало от Министерството на външните работи. Възлагането на тези функции на областните администрации спестява време и средства на гражданите, които живеят извън София. По този начин се постигна подобряване на административното обслужване и намаляване на административната тежест при извършване на удостоверяване на документи с апостил. Още в първия работен ден удостоверихме с апостил, документ издаден от Община Ловеч. Тази промяна бе в изпълнение на ангажимента на правителството за намаляване на административната тежест и ние я изпълняваме без проблем, подчерта Тодоров.

В деловодната система през 2019 г. са заведени като входяща и изходяща кореспонденция 7892 документа, от тях жалби, запитвания и молби на граждани – 377, заявления за услуги – 835, заповеди – 300, в т.ч. заповеди за дейността – 207, заповеди държавна собственост – 93; протоколи от общински съвети  – 160,  кореспонденция ОМП и защита при бедствия – 354.

Информационните табла са поставени на достъпно място и се актуализират периодично, като на тях се помества актуална информация относно търгове, конкурси и други обявления, отнасящи се до дейността на администрацията. Оценка на удовлетвореността на клиентите, относно ползването на административните услуги се извършва с анкета в специална за целта урна в Центъра за административно обслужване.

През 2019 г. са проведени 21 заседания на Областната епизоотична комисия, във връзка с обявеното на огнище на Инфлуенца А (грип) по птиците в животновъден обект за отглеждане на патици в с. Йоглав и усложнената епизоотична обстановка на територията на страната и на Област Ловеч по отношение заболяването Африканска чума по свинете /АЧС/.

Изготвени са заповеди с набелязани мерки по опазване на животните и предотвратяване проникването на болестта на територията на област Ловеч. Ежеседмично се изпраща информация относно епизоотичната обстановка на територията на област Ловеч до МЗХ.

Подготвени са указания до общините в областта във връзка с предоставяне на списъци с броя заклани свине от обект тип „заден двор“ в 20 км зони около индустриалните обекти заверени от кмета/кметския наместник на населеното място и официалния ветеринарен лекар. Получените от общините данни са обобщени и изпратени до Министерството на земеделието, храните и горите за изплащане на обезщетения по процедура.

По време на заседанията, комисията е разгледала 11 искания за извършване на неотложни дейности от лица, които нямат отношение към претърсването и прилагането на мерките за предотвратяване и ликвидиране на болестта по ред и условия, определени от областните епизоотични комисии и съгласно определени от БАБХ мерки за биосигурност, одобрила е списъци на стопани от общините в област Ловеч, отглеждащи свине от обект тип „заден двор“, които доброволно са заколили прасетата си и са извършили дезинфекция на стопанствата си за получаване на обезщетения от държавата, взела е решения, които са описани в протоколи и е предложила на Областен управител да издаде заповеди за предприемане на действия от страна на компетентните институции и всички заинтересовани лица за предотвратяване разпространението на заболяването Африканска чума по свинете.

Констатираните огнища на АЧС при дива свиня на територията на област Ловеч през 2019 г. са 10. Във връзка с усложнената епизоотична обстановка на територията на страната, респективно на територията на област Ловеч, ежеседмично е изпращана информация от страна на Областен управител до Министерство на земеделието, храните и горите по отношение на мерките за контрол и превенция на заболяването АЧС, докладва Тодоров, като подчерта, че в областта са взети всички необходими мерки за биозащита, но въпреки това с острото заразно заболяване ще се сблъскваме в страната дълго време.

Илиян Тодоров подчерта още, че всички комисии, не само епизоотичната работят в отлична комуникация с представителите на общините от областта и териториалните структури на изпълнителната власт.

 

Източник: Новини Ловеч

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!