BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Кметове и общински съветници от област Ловеч на форум на НСОРБ

Предизвикателствата пред местните власти и възможностите за общинско развитие са във фокуса на започналото обучение за кметове и общински съветници от Северозападна България

Вършец е домакин на обучението за новоизбраните кметове и общински съветници, които НСОРБ организира в цялата страна. Участниците са кметове, председатели на общински съвети и съветници от областите Враца, Монтана, Видин, Ловеч и Плевен, които влизат в Северозападния район за планиране. Сред тях е и най-младият общински съветник в страната, избран в мандат 2019 – 2023 г., Косто Томов – общински съветник в Мездра.

Програмата на обучението включва теми, свързани с основните правомощия на местната власт и взаимодействието между кмета и общинския съвет, предизвикателствата на настоящия мандат, първите задачи, пред които се изправят органите на власт и общите приоритети, които вече 23 години обединяват всичките 265 общини в страната в Националното сдружение на общините в Република България.

Кметът на Ловеч разясни правната рамка на сложния бюджетен процес, в който участват редица държавни институции и общините. Корнелия Маринова посочи мястото на общинските бюджети в цялостната система на управление на публичините финанси в държавата и ролята на местните власти в процеса на финансово обезпечаване на функциите на общината в рамките на годината. Диалогичността на общинската администрация е сред ключовите моменти в изготвянето на общинския бюджет, а ролята на всеки общински съветник, на всеки гражданин, е ценна за конструирането на адекватната структура на местните финанси, така че да бъде обезпечено изпълнението на поставените приоритети.

Кметове от региона със солиден управленски опит зад гърба си са основните лектори в обучението. Някои от тях са в местната власт „от миналия век”,  като д-р Красимир Джонев, който е кмет на Летница от 1999 г. и вече седми мандат е начело на общината и Златко Живков, който управлява община Монтана шести пореден мандат.

Други, като кмета на община Ловеч Корнелия Маринова и кмета на Троян Донка Михайлова, които са били народни представители, имат и поглед „отвън” към работата на кметовете и възможността, която дава НСОРБ за участие в законодателния процес.

Един от местните лидери с най-голям административен капацитет на държавно ниво е кметът на община Враца Калин Каменов, който има опита на заместник-министър и председател на държавна агенция. banner image

Различни аспекти от общинската проблематика представя Мария Стойчева – вече втори мандат председател на общинския съвет в Тетевен.

Лекторите в обучението представят освен тънкостите по всяка от дискутираните теми и интересни казуси от своята практика и дават полезни съвети, на база на дългогодишната си практика.

Със съвременните принципи на местно самоуправление  у нас и Европейския съюз и с основните отговорности и предизвикателства на кмета и общинския съвет запозна колегите си кметът на община Враца Калин Каменов, който е и член на УС на НСОРБ. Над 800 функции са вменени на кметовете и на местните власти по силата на различни правни актове у нас, което прави задълженията и отговорностите на кмета комплексни в рамките на ръководената от него община изисква освен специфични личностни качества, но и широк спектър познания във всички области на живота.

Възможностите и проблемите, които поставя пред местните администрации изпълнението на общинските секторни и хоризонтални политики представи заместник-председателят на НСОРБ и кмет на община Троян Донка Михайлова. По горещата тема от последните седмици – за управлението на водите, г-жа Михайлова сподели опита на община Троян, която една от малкото в страната, самостоятелно управляваща общинско В и К дружество. Както в сектора води, така и в областта на опазването на чистотата на въздуха,сметосъбиране, опазване на околната среда и делегираните държавни дейности в сферата на образованието, здравеопазването и социалните дейности от особена важност са механизмите за взаимодействие на общината с държавни структури, с гражданите, неправителствения и бизнес сектора, които обсъдиха участниците в обучението. Да следват своята съвест и интересите на гражданите, посъветва новоизбраните кметове и общински съветници кметът на Троян Донка Михайлова.

До края на деня предстои да бъдат разисквани обстойно основните управленски процеси в общините и възможностите за взаимодействие между кмета и общинския съвет. Сред важните задачи пред местните власти, които са включени в програмата на обучението е и организацията на общинската администрация и основните приоритети пред трансформацията на административното обслужване към създаване на електронно управление. Децентрализацията в рамките на  общината – назначаване на кметски наместници и делегиране на правомощия на кметовете на кметства са сред най-големите предизвикателства пред новоизбраните кметове на общини. Предизвикателствата при структурирането на административните процеси, организацията на работа в общината, потенциала и спецификата в управлението на общинските предприятия и търговски дружества са други важни аспекти на местното самоуправление, които дискутират кметовете и съветници от региона, както и широк кръг въпроси, свързани с финансите на общините.

Изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева и екипът на сдружението представят възможностите за подкрепа, която Сдружението осигурява на всяка от общините.

Водещите теми, включени в програмата на обученията за новоизбрани кметове и общински съветници, са селектирани на база системните проучвания, които провежда НСОРБ за анализ на нуждите и мненията на всички български общини.

Източник: Новини Ловеч

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!