BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Кметът на Ловеч спира дейността на вендинг-автоматите, разположени на открито

Със заповед на кмета на Община Ловеч, издадена на 19.03.2020 г., се преустановява предлагането на кафе, топли и студени напитки и други стоки от вендинг-автомати, разположени на открито.
Вендинг-автомати за кафе, топли и студени напитки и стоки на закрито (в административни сгради, в хранителни магазини, в бензиностанции и др.) могат да работят, като се прилагат всички мерки за безопасност и хигиенизиране на автоматите.
Заповедтта е на основание чл. 44, ал. 1, т. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 29 и чл. 63, ал. 4 и ал. 5 от Закона за здравето, Мерките във връзка с предотвратяването и ограничаването на разпространението на коронавирус в Община Ловеч, приети на заседание на общинския оперативен щаб на 09.03.2020 г., Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г., допълнена със заповед № РД-01-131/17.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването, поради постъпили сигнали за струпване на хора около вендинг-автоматите на открито, невъзможността за извършване на контрол за периодично почистване и хигиенизиране и осигуряване на пропускателен режим до автоматите на открито, което създава опасност за здравето на хората.

Ето заповедта:

НАРЕЖДАМ:

  1. Да се преустанови предлагането на кафе, топли и студени напитки и други стоки от вендинг-автомати, разположени на открито.
  2. Вендинг-автомати за кафе, топли и студени напитки и стоки на закрито (в административни сгради, в хранителни магазини, в бензиностанции и др.) могат да работят, като се прилагат всички мерки за безопасност и хигиенизиране на автоматите.
  3. На вендинг-автомати с неустановен собственик, както и такива, без издадено разрешение за поставяне се прекъсва електрозахранването и се премахват по принудителен ред от служители на Община Ловеч.
    Копие от заповедта да се оповести на собствениците на вендинг-автомати, разположени на територията на Община Ловеч, чрез интернет страницата на общината или чрез залепване върху вендинг-автомата, на кметовете и кметските наместници в населените места на общината, да се връчи на началника на РУ-Ловеч на МВР и на началник на отдел „Контрол и сигурност“, за сведение и изпълнение.
    Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Даниел Колев- заместник-кмет на Община Ловеч по строителство, архитектура, градоустройство и екология.

КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА
Кмет на Община Ловеч

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!