BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Най-ниска е безработицата през октомври в община Троян – 3.6% и община Ловеч – 3.8%

Равнището на регистрираната безработица в Ловешка област се запазва без промяна и  през м.октомври 2021г., като остава на рекордно ниско ниво от 7.2%[1] . Спадът на годишна база е с 3.1 пр. пункта. Надвишава с 2.5 пр. пункта равнището на безработица за страната, което е 4.7%, а спрямо равнището на безработица за региона на Дирекция ”Регионална служба по заетостта” гр. Ловеч надвишението е с 1.8 пр. пункта. В сравнение с края на октомври 2019 г. – година, като цяло рекордна по ръст на заетостта, равнището на безработица също се понижава – с 2.1 пр.пункта.

Най-ниска е безработицата през октомври в община Троян – 3.6% и община Ловеч – 3.8%. Най-висока е безработицата в общините Угърчин – 22.4%, Ябланица – 22.8%. Останалите общини са с равнище на безработица – в Априлци – 4.7%, в Тетевен – 10.5%, в Летница – 10.8%  и в Луковит – 16.2%.

Регистрираните безработни в бюрата по труда в края на м. октомври са 4 044, което е с едва 27 лица повече спрямо предходния месец и с 1 702 лица или с 29.6% по-малко в сравнение с година по-рано.

В бюрата по труда през месеца са се регистрирали нови 509 безработни лица, кoeто е със 71 лица повече в сравнение със септември и със 148 по-малко от броя на новорегистрираните през октомври 2020г. Други 8 души от групата на търсещите работа заети също са се регистрирали в бюрата по труда през месеца.

През м.октомври 310 безработни лица са започнали работа. Данните отчитат намаляване на броя им със 186 лица спрямо септември, но и намаление със 635 лица спрямо същия месец на предходната година. Други 5 лица – 4 заети и 1 учащо се лице също са намерили своята нова работа чрез бюрата по труда от областта.

80.6% (250 лица) от започналите работа през м. октомври са устроени в реалната икономика, като от тях най-много са наети в сектора на преработващата промишленост – 29.4%, търговията – 13.5%, следвани от хотелиерството и ресторантьорството – 6.1%, образование – 5.2%, държавно управление – 5.2%, строителство – 4.8%, административни и спомагателни дейности – 3.9% и др.

60 безработни лица от рисковите групи са били назначени на субсидирани работни места през месеца – 8 по програми за заетост, 19 по мерки за заетост и 33 по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП „РЧР”).

Заявените работни места на първичния пазар на труда през октомври са 240 или със 114 (с 32.2%) по-малко от предходния месец и със 152 места (38.8%) по-малко спрямо същия месец на 2020г.  Най-голям дял свободни работни места в реалната икономика са заявени в преработващата промишленост (45.8%), следват търговията, ремонтът на автомобили и мотоциклети (22.9%), образование (7.1%), държавно управление (6.7%), административни и спомагателни дейности (5.8%), хуманитарно здравеопазване и социална работа (5.4%) и др.

Най-търсените от бизнеса професии през месецa са: работници по производство на храни, облекло, дървени изделия и сродни; занаятчии и печатари; монтажници; оператори на стационарни машини и съоръжения; специалисти по природни и технически науки; работници в добивната и преработваща промишленост, строителство и транспорт; персонал, полагащ грижи за хората; чистачи и помощници; водачи на МПС; преподаватели; работници в сферата на персонални услуги; продавачи и др.

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!