BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

На територията на общината дейност развиват 34 народни читалища

Общинските съветници в Ловеч на 30 юли приеха доклада за читалищните дейности в изпълнение на Програма за развитие на читалищните дейности в Община Ловеч през 2019 г. Това стана на Дванадесетото заседание на Общинския съвет, което се проведе в салона на Ловчанско читалище „Наука-1870“ при спазване на санитарните мерки по време на извънредното положение. Съветниците приеха доклада с 32 гласа „За“, без нито един глас „Против“ и „Въздържал се“. Читалищните секретари и председателите на читалищата изгледаха дискусията от балкона на салона.

Докладът сочи, че общата сума на финансираните проекти през 2019 г. е 57 224,81 лв. На територията на общината работят 34 народни читалища, които активно участват в културния живот на града. Всички те имат актуална съдебна регистрация и са вписани в Регистъра на народните читалища към Министерството на културата.

Броят на читалищните членове в общината за 2019 г. е 2651 бр., което е сериозен индикатор за подкрепата на общността. Тази подкрепа е израз на доверие, което само по себе си е ресурс с огромен потенциал, се казва в документа.

Субсидираната численост на читалищата на територията на Община Ловеч е 76 субсидирани бройки. Стандартът за една субсидирана бройка, съобразно Бюджет 2019 г. е в размер на 9 490 лв. В стандарта за една субсидирана бройка са разчетени средства за дейност, както и за заплати, други възнаграждения и плащания на персонала, осигурителни вноски и издръжка, както и средства, съгласно ЗЗБУТ. Отбелязва се повишение на субсидираната численост на читалищата от 8 375 лв., през 2018 г. до 9 490 лв. за 2019 г. Общата годишна субсидия за 2019 г. е в размер на 721 240 лв. за 76 читалищни бройки.

Община Ловеч допълнително финансира на конкурсен принцип дейността на читалищата чрез Правилник за функциониране на Общински проектен фонд, Плана за изпълнение на Програмата за младежките дейности в Община Ловеч и чрез Календара на културните събития на Община Ловеч.

Общински съветници повдигнаха въпроса, че някои читалищни сгради се нуждаят от ремонт. Веднага след това бе приета и Програма за развитие на читалищните дейности през 2020 г. на НЧ „Зора-1930г.“ – кв. „Продимчец“, гр. Ловеч. Съветниците гласуваха така – 32 гласа „За“, без нито един глас „Против“ и „Въздържал се“.

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!