BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Николай Нанков иска да се заложи увеличение с над 51 млн. лв. на субсидията за капиталови разходи за област Ловеч в бюджета на България за 2022

Народният представител от ГЕРБ Николай Нанков е внесъл предложение до председателя на Комисията по „Бюджет и финанси“ Любомир Каримански за изменение на законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2022 г., съобщават от пресцентъра на партията. Нанков предлага увеличение на предложения проект с общо 51 292 916 лв. Промените касаят целевата субсидия за капиталови разходи за общините Ловеч, Тетевен, Априлци и Угърчин.

За Ловеч целевия финансов ресурс е в размер на 41 694 138,00 лева. Той ще бъде изразходван за: изграждане на водопровод ж.к. Младост, канализация ж.к. Младост, изграждане на ВВМ с. Александрово, реконструкция спортна зала гр. Ловеч и др.

Според вносителя, основанията за включването на обектите в капиталовата програма на общината са продиктувани от факта, че в област Ловеч не е налице един консолидиран ВиК оператор поради отказа на община Троян за присъединяване към Асоциацията по ВиК. По този начин общините от областта са лишени от европейско финансиране и изпадат в невъзможност за изпълнение на техните капиталови програми по отношение на подмяна на амортизираната и остаряла ВиК мрежа. Другите инвестиции са насочени към модернизация на спортната инфраструктура и създаване на условия за отдих в свободното време на жителите и гостите на Ловеч.

За Тетевен целевият финансов ресурс е в размер на 2 374 258,00 лв., за Априлци – 3 138 520 лв., за Угърчин – 4 113 000 лв.

Ето и конкретно предложение:

РАЗХОДИ:

 1. В чл. 51 се правят следните изменения:
  • В чл.51 текстът „целева субсидия за капиталови разходи 291 310,2- хил. лв “  става  „целева субсидия за капиталови разходи 342 603,1  хил. лв“;
  • В таблицата към чл.51, раздел Област Ловеч, ред Ловеч, колона 6 числото 2 184,2 да стане 43 878,4;
  • В таблицата към чл.51, раздел Област Ловеч, ред Тетевен, колона 6 числото 892,0 да стане 3 239,2;
  • В таблицата към чл.51, раздел Област Ловеч, ред Априлци, колона 6 числото 341,1 да стане 3 479,1;
  • В таблицата към чл.51, раздел Област Ловеч, ред Угърчин, колона 6 числото 742,7 да стане 4 875,7;
  • На ред последен в таблицата към чл.51, в колона 6, числото 291 310,2 става 342 603,1  хил. лв.

ПРИХОДИ:

 1. В чл. 1 се правят следните изменения:
  • В чл.1, ал.1, римско I, „Приходи, помощи и дарения“, числото 32 764 778,9 става 32 816 071,1.
  • В чл.1, ал.1, римско I, точка 1, числото 30 352 579,0 става 30 403 871,2.
  • В чл.1, ал.1, римско I, точка 1.4 числото 14 780 000 става 14 831 292,2.
  • В чл.1, ал.2, римско III, точка 1.1, числото 5 607 824,2 става 5 659 116,4.

 

МОТИВИ

към предложение за изменение на законопроект за държавния бюджет на Република България за 2022 г., № 47-202-01-7, внесен от Министерския съвет на 1 февруари 2022 г.

Предлагаме Държавния бюджет на Република България за 2022 г., № 47-202-01-7, внесен от Министерския съвет на 1 февруари 2022 г. да бъде увеличен в сравнение с предложения проект общо с 51 292 916 лв., както следва:

ОБЩИНА ЛОВЕЧ – целеви финансов ресурс в размер на 41 694 138,00 лв., които ще бъдат изразходвани за:

– Изграждане на водопровод ж.к. Младост. Прогнозна стойност 2 761 713,00 лв.

– Изграждане на канализация ж.к. Младост. Прогнозна стойност: 10 418 967,00 лв.

– Изграждане на ВВМ с. Александрово. Прогнозна стойност: 808 473,00 лв.

– Реконструкция ВВМ с. Умаревци. Прогнозна стойност: 5 763 819,00 лв.

– Реконструкция спортна зала гр. Ловеч. Прогнозна стойност: 9 270 355,00 лв.

– Преустройство терена на бившата казарма в ЦГЧ на гр. Ловеч за рекреативни   цели. Прогнозна стойност: 12 760 811,00 лв.

Основанията за включване на обектите в капиталовата програма на Община Ловеч са следните: на територията на област Ловеч не е налице един консолидиран ВиК оператор поради отказа на община Троян за присъединяване към Асоциацията по ВиК. По този начин общините от областта са лишени на европейско финансиране и изпадат в невъзможност за изпълнение на техните капиталови програми по отношение на подмяна на амортизираната и остаряла ВиК мрежа. Тези инвестиции са от ключово значение за подобряване на състоянието и модернизацията на ВиК инфраструктурата за град Ловеч и населените места, които обслужва  местното ВиК. Другите инвестиции са насочени към модернизация на спортната инфраструктура и създаване на условия за отдих в свободното време на жителите и гостите на Ловеч. Тук трябва да се отбележи фактът, че тези инвестиции са пряко свързани със забавяне в одобряването и стартирането на Оперативните програми през настоящия програмен период.

ОБЩИНА ТЕТЕВЕН- целеви финансов ресурс в размер на 2 374 258,00 лв, които ще бъдат изразходвани за:

 • Реконструкция на ВВМ на общ. Тетевен – Прогнозна стойност – 1 607 535,00 лв.;
 • Ремонт на ДГ „Изгрев“ с. Глогово – Прогнозна стойност – 520 539,00 лв;
 • Укрепване на ул. „Христо Ботев“ с. Черни Вит, общ. Тетевен – Прогнозна стойност – 219 184,00 лв.;

Инвестициите във ВиК инфраструктура са ключово важни с цел модернизация и подобряване на качеството на питейната вода и минимизиране броят на авариите по водопреносната мрежа. В областта липса консолидация на всички ВиК оператори, поради което е налице невъзможност за осигуряване на европейско финансиране. Другите финансови средства ще бъдат използвани за повишаване на пътната безопасност като се укрепят пропаднали пътни участъци. Част от исканата сума ще бъде използвана за модернизация на образователна инфраструктура.

 

ОБЩИНА АПРИЛЦИ – целеви финансов ресурс в размер на 3 138 520 лв., които ще бъдат изразходвани за:

 • Реконструкция на част от вътрешна водопроводна мрежа на гр. Априлци – реконструкция на водопроводна мрежа кв. Острец по ул. „Мара Гидик“, ул. “Събевска“-  прогнозна стойност 2 016 552,00 лв.;
 • Извършване на ремонти дейности на Средно училище „Васил Левски“ гр. Априлци/ – прогнозна стойност – 1 121 968,00 лв.;

С приемането на предложените средства, общината ще реконструира част от вътрешната си водопроводна мрежа. Другата част от средствата ще бъдат използвани за модернизация на образователна инфраструктура.

ОБЩИНА УГЪРЧИН – целеви финансов ресурс в размер на 4 113 000 лв., които ще бъдат изразходвани за:

 • Рехабилитация на общински път LOV1203/III-402, Български извор-Борима/ – Лесидрен в участъка от км 0+000 при кръстовище с републикански път III-402 до км 7+300.Прогнозна стойност- 1 948 000,00 лв.
 • Реконструкция на вътрешен водопровод от р.ш. от резервоари гр. Угърчин до напорен резервоар с. Драгана –  прогнозна стойност 2 165 000,00 лв.;

Ако бъдат одобрени така предложените средства, ще бъде подобрена състоянието на пътната настилка на един от важните участъци на територията на общината. Останалата част от средствата ще бъдат използвани за модернизация на ВиК мрежата.

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!