BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Областна администрация – Ловеч, първа с второ въвеждане на модела за управление на качеството CAF

Обучение за прилагане на инструмента за организационно съвършенство Обща рамка за оценка CAF за подобряване на административната дейност започна днес в областната администрация. Със заповед на областния управител инж. Светослав Славчев е сформирана група за самооценка от осем служители в администрацията с председател Нели Митева, директор на дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“. Експертна помощ за самостоятелно въвеждане на CAF 2020 оказва Емилия Александрова, асоцииран член към Националния ресурсен център CAF и ключов експерт в областта на административното обслужване в администрацията на Министерски съвет.

Моделът CAF е инструмент за цялостно управление на качеството в публичния сектор (другата позната система е ISO). Управлението на качеството означава повишаване на ефикасността и ефективността на организацията. Целта на обучението е с въвеждането за втори път на модела Обща рамка за оценка да продължи усъвършенстването на дейностите, организацията и функциите на администрацията. Същевременно има нови отговорности и задължения, свързани с административното обслужване, които предстои да бъдат включени като основна цел в плана за подобрения, след като бъде извършена пълна оценка на работните процеси и предложено тяхното актуализиране.

Областна администрация – Ловеч, е пилотна по проект на Института за публична администрация „Въвеждане на общата рамка за оценка /CAF/ в администрациите“, осъществен с финансовата подкрепа на ОП „Добро управление“, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд, през май 2017 г. През 2018 г. администрацията получи сертификат „Ефективен CAF потребител“ като една от най-успешните администрации от първата вълна по проекта за внедряване на Модела CAF. Сега областна администрация – Ловеч, е първата областна администрация, която въвежда за втори път CAF.

Резултатът от внедряването на европейската Обща рамка за самооценка и на Модела за съвършенство на Европейската фондация за управление на качеството е огромен, администрацията се променя, непрекъснато се подобрява и постига високо обществено доверие, изтъква областният управител.

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!