BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Община Ловеч е изпратила покана за консултации с представителите на парламентарно представените партии и коалиции в 46-то Народно събрание

Община Ловеч е изпратила покана за консултации с представителите на парламентарно представените партии и коалиции в 46-то Народно събрание. Консултациите са на 08.10.2021 г. (петък) от 10.00 ч. в Заседателната зала на  Община Ловеч. Поканата е на основание чл. 91, ал. 1 от Изборния кодекс и решение № 644-ПВР/НС/29.09.2021 г. на ЦИК. Консултациите са за сформиране съставите на Секционните избирателни комисии (СИК) на територията на Община Ловеч за произвеждане на избори за Президент и Вицепрезидент на Република България и за Народно събрание, насрочени за 14.11.2021 г.

Поканата е изпратена до партия „Има такъв народ“, коалиция „ГЕРБ-СДС“, коалиция „БСП за България“, коалиция „Демократична България – Обединение“, партия „ДПС“ и коалиция „Изправи се! Мутри вън!“.

Участниците в консултациите следва да представят:

  1. Писмено предложение за състав на СИК, което да съдържа:

– наименование на партия или коалицията, която прави предложението;

– имената и ЕГН на предложените лица;

– длъжността в комисията, за която се предлагат;

– образование, специалност;

– телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице;

  1. Заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 02.09.2021 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 46-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията;
  2. Когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя пълномощно, подписано от представляващите партията/коалицията, или заверено копие от такова пълномощно;
  3. 4. Списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно в случаите по чл. 51, ал. 2 ИК или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в т. 1.

Примерен образец на формуляр за поименно предложение за състав на СИК и резервни членове е публикуван на сайта на Община Ловеч www.lovech.bg , секция „Актуално“, „Избори и референдуми“, „Избори за Президент и Вицепрезидент на Република България и за Народно събрание 14.11.2021“. В консултациите могат да участват и други партии и коалиции, които не са парламентарно представени.

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!