BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Община Ловеч кани майстори занаятчии и търговци за участие в Есенния панаир

Община Ловеч кани майстори занаятчии и търговци за участие в Есенния панаир, който  ще се проведе от 10 до 12 септември в двора на старата ловешка казарма, като ще се проведe при засилени мерки за ограничаване на пандемията от коронавирус.

Заявления за участие ще се приемат от 30.08.2021 г.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ЕСЕННИЯ ПАНАИР ЛОВЕЧ 2021 10-12.09.2021 г.

І. Разполагане на обекти в двора на Бившата казарма 

1. Участие в изложението с шатри и маси за консумация /скара, бира/ в двора на бившата Казарма – 10 шатри и маси за консумация /скара, бира/ с площ по 100 кв. м.

1.1. Заявяване на участие, необходими документи, такси, срокове и начин на плащане:  Участие се извършва чрез покана от Община Ловеч.

– За участие в изложението с шатри и маси за консумация /скара, бира/ се заплаща такса за издаване на Разрешение по чл. 56 от ЗУТ и такса по чл. 25 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч .

– Включването към електрическо захранване се извършва при наличие на работещ контролен електромер.

– Включването към електрическо захранване и изключването от него се извършва при присъствие на служител на общинска администрация и представител на ЧЕЗ Разпределение България АД, след авансово заплащане на касата в ЦУИГ в Община Ловеч и окончателно плащане при напускане на обекта.

1.2. Условия към участниците с шатри и маси за консумация /скара, бира/ в двора на бившата Казарма

– Настаняването в двора на бившата Казарма ще се извършва на 09.09.2021 г. от 09.00 ч.  до 17.00 ч.

– Прибирането на шатрите и напускането на бившата Казарма ще се извършва на 13.09.2021 г. от 09.00 ч. до 17.00 ч.

– Собствениците на шатри и маси за консумация /скара, бира/ организират дейността си в рамките на определената площ.

– По време на концертните програми и след 23.00 ч. не се допуска ползването на музика.

– Всеки ползвател на търговска площ в изложението задължително почиства отпадъците и ги изхвърля в най-близкия контейнер.

ІІ. Разполагане на обекти на бул. „България“

На бул. „България“ са предвидени следните позиции за разполагане на преместваеми обекти съгласно приложена схема:

– 120  бр. шатри за майстори занаятчии и търговци, които предлагат за продажба произведения на художествените занаяти с размери 3 Х 3 метра.

–  10 бр. маси за търговия със захарни изделия с размери 3 Х 3 метра.

  1. Заявяване на участие, необходими документи, такси, срокове и начин на плащане:

1.1 Заявяването за участие се извършва на място в Община Ловеч  от 30.08.2021 г. , по електронна поща на имейл- toni.parichev@lovech.bg Подробна информация за начина на резервация на позиция ще получете на тел. 068 688224.

  – при заявяване за участие, майсторите занаятчии прилагат копие на майсторско свидетелство или диплома за завършено образование.

1.2. За участие в изложението на Есенния панаир в гр. Ловеч се заплащат следните такси:

– Майсторите занаятчии и търговците, които предлагат за продажба произведения на художествените занаяти, заплащат такса за издаване на Разрешение по чл. 56 от ЗУТ. и такса по чл. 25 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч .

– За участие в изложението с маси за търговия със захарни изделия се заплаща такса за издаване на Разрешение по чл. 56 от ЗУТ и такса по чл. 25 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч .

2. Условия към участниците в изложението, разположени на булевард „България“ :

2.1. Настаняването на булевард „България“ се извършва на 10.09.2021 г. /петък/ от 7:00 ч.

2.2. Прибирането на шатрите и напускането на булеварда се извършва на 12.09.2021 г. /неделя/ след 18:00 ч.

2.3. Шатрите се осигуряват от участниците в изложението. Не се допуска монтирането на шатри с размери, различни от определените. Всеки ползвател на място се съобразява с отреденото му пространство. Стоката, маси, стелажи и други предмети, свързани с дейността, се разполагат в рамките на определената площ.

2.4. В шатрата на всеки занаятчия на видно място се поставя занаятчийското свидетелство.

2.5. В изложението може да участват и търговци, в чиито предмет на дейност е включено производството и продажбата на произведения на художествените занаяти. В шатрата на видно място се поставя документа, удостоверяващ правото на търговеца да предлага за продажба произведенията на художествените занаяти.

2.6. Няма да бъде толерирано поведението на майстори и търговци, които не спазват условията на организаторите: наличие на изделия, които очевидно не са изработени от майстора и не са произведения на художествените занаяти.

2.7. Шатрата се ползва единствено и само от майстора, търговеца – заявител. Заявителят няма право да преотстъпва ползването на шатрата на трето лице.

2.8. Комисия, назначена от Кмета на Община Ловеч, ще извърши проверка на място в дните на изложението за спазване на посочените изисквания от участниците.

2.9. Всеки ползвател на търговска площ в изложението задължително почиства отпадъците и ги изхвърля в най-близкия контейнер.

Есенният панаир ще се проведe при засилени мерки за ограничаване на пандемията от коронавирус.

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!