BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Общинските съветници одобриха ПУП-ПРЗ, „Казармата“ ще се превърне в парк

С 27 гласа „За“, без гласове „Против“ и един глас „Въздържал се“ общинските съветници в Ловеч разрешиха изработване на Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за у.п.и. I от кв. 58 по регулационния план на зона „България“, гр. Ловеч. Става дума за територията на Бившата казарма, която ще става градски парк. Образува се нов поземлен имот в условията за целесъобразно използване и оптимизирано застрояване чрез градоустройствена и архитектурна концепция, която да е развита на базата на максимално разгръщане на терена на Бившата казарма към достъпно градско пространство с характер на обществен център и съвременен градски парк.

Предвиждат се  атрактивни зони на отдих, спорт, с добре развити детска игрова среда и с възможност за осъществяване на социални и културни мероприятия и развлечения.

Решението бе взето по време на заседание на 30 април, проведено по изключение в Ловчанско читалище „Наука – 1870 г.“ при спазване на дистанция между съветниците и с противоепидемичните мерки.

Съветниците дадоха съгласие да се измени у.п.и. I от кв. 58 по регулационния план на зона „България“, гр. Ловеч, Община Ловеч, съгласно приетия вариант на ОЕСУТ. В новообособения у.п.и. I от кв. 58 по регулационния план на зона „България“ да се отреди „За обслужващи дейности с широко обществено ползване и парк.“Северно от новообособения у.п.и. I от кв. 58 по регулационния план на зона „България“ да се предвиди пешеходна алея, разделяща кв. 58 и кв. 58а, която да служи за допълнителна пешеходна връзка между бул. „България“ и ул. „Кн. Имеретински“, за улеснен пешеходен достъп от север към новото парково пространство.

Общински съвет – Ловеч утвърждава собствеността върху имоти с идентификатори 43952.506.8385, 43952.506.8386, 43952.506.8387, 43952.506.8336 по кадастралната карта на гр. Ловеч и на новообразувания проектен имот образуван от обединението им съгласно исканото изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване(ПУП-ПРЗ) за у.п.и. I от кв. 58 по регулационния план на зона „България“, гр. Ловеч, Община Ловеч, като публична общинска собственост.

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!