BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Проектобюджетът на Община Ловеч в размер от 48 846 734 лв. беше публично обсъден

Проектобюджетът на Община Ловеч в размер от 48 846 734 лв. беше публично обсъден

Проектобюджетът на Община Ловеч за 2020 г. е 48 846 734 лв. За сравнение припомняме, че миналата година той беше 45 473 492 лв. Проектът за бюджета е балансиран, при осъществен анализ на приходите и разчет на разходите, съгласно приоритетите, заложени в програмата за управление и стратегическите документи за развитие на община Ловеч.

Това каза заместник-кметът Цветан Георгиев по време на публичното обсъждане на проекта, което стана на 21 януари вечерта в залата на Общински съвет Ловеч. На форума присъстваха още заместник-кметът Венцислав Христов, директорът на дирекция „Икономическа политика и бюджет“ Найден Вълчев, началникът на отдел „Икономически дейности и бюджет“ Десислава Иванова, общински служители и общински съветници.

Приходната част на бюджета е разработена отделно за делегирани от държавата дейности, включително тяхното дофинансиране с общински приходи и общински дейности. Делегирани от държавата дейности и тяхното дофинансиране с общински приходи възлиза на  26 477 238 лв. (54,20 %), а от общински дейности са 22 369 496 лв. (45.80%).

Размерът на собствените приходи на общината се предопределя от решенията на Общинския съвет относно ставките на местните данъци и размерите на местните такси и цени на услуги, както и от начина, по който се управлява общинската собственост.

И тази година най-много средства се отделят за функцията „Образование“ – 18 192 267 лв., които са 37,24% в общия обем разходи. (През 2019 г. средствата в тази функция  са били 16 365 209 лв.)  Всички училища и детски заведения, финансирани от Община Ловеч, прилагат системата на делегирани бюджети.

Капиталовата програма предвижда работа в следните основни направления. Основен ремонт на улици в кв.” Декисана”/ул. „Цар Самуил“, ул. „Иван Шишман“, ул. „Декисанска“, ул. „Велики Преслав“, ул.“Княгиня Невинна“, ул. „Чаталджа“, ул. „Тракийска“, ул. „Осъмски юнак“, ул. Ал. Батенберг“- на обща стойност 1 424 308 лв. Още ул. „Крайречна” на стойност 1 433 576лв. и ул. “Нарцис”, кв. Гозница, на стойност 113 268лв. Предвижда се основен ремонт на пътя от разклона за Абланица до центъра на селото – 597 142лв.; реконструкция на В и К мрежата на кв. „Младост“, гр. Ловеч- Подобект 1- Водопроводни клонове, намиращи се в Подзона I от DMA „Висока зона“ и DMA „Ниска зона“ на стойност 881 731 лв., преустройство сградата на Младежки дом за  младежки дейности, музейни дейности и дейности на Община Ловеч – 4 429 318 лв. Проектно проучвателните работи включват ремонт на улици в жк „Младост“ /след подмяна на ВиК мрежата/- 46 552 лв., реконструкция на Спортна зала – 26 600 лв., изграждане на поливна система в Централна градска част – 21 760 лв., изграждане на регионална система за управление на отпадъците 154 560 лв., актуализация на проект за Зоопарка 26 500 лв., проект за преустройство терена на Бившата казарма за рекреативни цели – 100 420 лв. и други.

Община Ловеч има дългосрочен дълг в размер на 3 142 516 лв. по следните позиции: ДЕКСИЯ КОМУНАЛКРЕДИТ БАНК АД- дългосрочен /до 21.12.2027 г./ за изпълнение на проект „Реконструкция и модернизация на съоръженията за улично осветление на територията на община Ловеч“ (Размер на усвоения дълг – 6 743 475 лв., главница към 01.01.2020 г. – 3 003 463 лв., погашения по главница през 2020 г. – 337 176 лв. Главница към 31.12.2020 г.  – 2 666 287лв.).

Към ФОНД „ФЛАГ“ ЕАД – дългосрочен /до 25.04.2020 г./ – за изпълнение на проект „Подкрепа за развитие на туристическите атракции в община Ловеч“(размер на усвоения дълг – 800 000 лв., главница към 01.01.2020 г. – 56 145 лв., погашения по главница през 2020 – 56 145 лв., главница към 31.12.2020 г. – 0 лв.).

Община Ловеч има намерение да поеме два дългосрочни кредита. Единият е с ФОНД МЕНИДЖЪР НА ФИНАНСОВИ ИСТРУМЕНТИ В БЪЛГАРИЯ ЕАД – за изпълнение на проект «Преустройство на сградата на Младежки дом Ловеч, за младежки дейности , музейни дейности и дейности на Община Ловеч». Финансиране чрез комбинирана подкрепа, безвъзмездна финансова помощ и финонсов инструмент. Индикативна стойност на проекта е 8 473 773,54 лв., от тях 4 070 956 ,54 лв. са БФП и 4 402 818 лв. са принос от финансов инструмент. Размерът на дълга е 4 402 818 лв.

Вторият кредит от обслужващата банка на Община Ловеч в размер на 800 000 лв. Ще бъде усвоен през м. юли 2020 г. за срок от 60 месеца . С него ще се покрие недостига от собствени приходи за обезпечаване на дейностите по издръжка на общината. Присъстващите общински съветници направиха изказвания, забележки и предложения.

Община Ловеч, пресцентър

22.01.2020 г.

Източник: Новини Ловеч

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!