BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Работното време на Община Ловеч остава от 8,30 до 17,00 часа

Със заповед № З-696/ 13.05.2020 г. на Кмета на Община Ловеч Корнелия Маринова се определя, че работното време на институцията остава, както беше през последните два месеца – от 8,30 до 17,00 часа.

Ето и съдържанието на самата заповед:

  1. Считано от 14.05.2020 г. определям работното време на Общинска администрация-Ловеч от 8,30 до 17,00 часа, разпределено от 8,30 до 12,00 ч. и от 12,30 до 17,00 часа, с почивка от 12,00 до 12,30 часа.
  2. Считано от 14.05.2020 г. определям работното време на служителите, пряко ангажирани с обслужване на физически и юридически лица и с пропускателния режим, заети в Център за услуги и информация на гражданите,

    в Център за обслужване на клиенти на дирекция „Местни приходи“ и дежурни пропуски – от 8,30 до 17,30 часа, с осигурена почивка от 30 минути, по утвърден ежемесечен график. Звената за административно обслужване работят без прекъсване от 8,30 до 17,30 часа. Отдел „Гражданска регистрация и административно обслужване“ работи и в почивни и празнични дни, съгласно утвърден график.

Заповедта да се сведе до знанието на заместник-кметовете и секретаря и на служителите, за сведение и изпълнение и оповести на гражданите, чрез интернет страницата на общината.

Заповедта е на основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 5а, ал. 1, ал. 2 и ал. 7 от Закона за администрацията, предложение с вх. № 94-00-1287/13.05.2020 г. от СО на КНСБ и СС на КТ „Подкрепа“ в Община Ловеч

 

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!