BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Равнището на безработица през февруари 2020 г. в област Ловеч е 10.5%, като се запазва непроменено спрямо предходния месец

Равнището на безработица през февруари 2020 г. е 10.5%, като се запазва непроменено спрямо предходния месец. Същевременно, в сравнение с февруари 2019 г., равнището на безработица нараства с 0.7 процентни пункта. Това съобщават от Дирекция Регионална служба по заетостта в Ловеч.

Намалява минимално броят на регистрираните безработни в бюрата по труда през февруари. В бюрата по труда от регион Ловеч са регистрирани 5 845 безработни лица. Те намаляват с 13 души (0.2%) спрямо януари. В сравнение с февруари 2019 г. безработните са с 386 лица (7.1%) повече.

Най-ниска е безработицата през февруари в община Троян – 5.6%, община Ловеч – 6.6%. Най-висока е безработицата в общините Угърчин –30.8% и в Ябланица – 25.5%. Останалите общини са с равнище на безработица в Априлци -8.8%, в Тетевен – 14.8%, в Луковит – 20.0% и в Летница – 20.9%. Равнището на безработица за страната е 6.2%.

Февруарските данни сочат, че на работа са постъпили 406 лица, които са с 23 лица повече (6.0%) спрямо предходния месец и с 0.2% по-малко в сравнение с предходната година. Значителен е делът на устроените в реалната икономика общо 390 лица – 96.1% от общо постъпилите на работа.

В резултат на изпълнение на активните мерки за насърчаване на заетостта сред безработните, през месеца в субсидирана заетост са включени общо 16 лица, в т.ч. 15 по схеми на ОП „РЧР” и 1 лице по програми за заетост.

През февруари на първичния пазар в бюрата по труда са заявени 225 работни места, с 101 места по-малко от януари и с 179 места по-малко от февруари 2019 г. Над 2/3 от местата са заявени от частния сектор (77.8%).

Най-голям е делът на заявените свободни работни места на първичния пазар от сферата на следните икономически дейности: 44% – в преработваща промишленост, 15% в държавно управление, 14% в хотелиерството, 6% в търговия, 5% в аграрен сектор, 4% в административни и спомагателни дейности, 4% в образование,  и други.

По програми за заетост в бюрата по труда са заявени 16 места, а по схеми на ОП „РЧР” – 8 работни места.

Дейността на бюрата по труда е насочена и към заети, учащи и пенсионери, като през месеца 12 лица са извършили регистрация като търсещи работа лица, от които 2 са заети, 1 учащо се лице и 9 пенсионери.

Най-търсените професии през този месец са: персонал, зает в сферата на персоналните услуги (бармани, сервитьори, готвачи, камериери и др.); монтажници; оператори на стационарни машини и съоръжения; металурзи, машиностроители и сродни на тях и занаятчии; персонал, осигуряващ защита и сигурност; продавачи; квалифицирани работници по производството на храни, облекло, дървени изделия и сродни; работници в добивната и преработващата промишленост, строителство и транспорт и др.

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!