BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

РЗИ-Ловеч са раздадени безвъзмездно на лечебни заведения за болнична помощ, ЦСМП и общини хиляди бройки лични предпазни средства и дезинфектанти

За периода 13.03-30.04.2020 г. от РЗИ-Ловеч са раздадени безвъзмездно на лечебни заведения за болнична помощ, ЦСМП и общини, получени от Министерство на здравеопазването, БЧК, Министерство на отбраната и Агенция „Митници“ следните количества лични предпазни средства и дезинфектанти:

Маски за еднократна употреба – 18 050 бр.

Специализирани маски – 1 180 бр.

Гащеризони за еднократна употреба – 1 810 бр.

Ръкавици – 12 800 бр. (6400 чф.)

Калцуни – 3 770 чф.

Очила – 1 631 бр.

Предпазни шлемове – 204 бр.

Дезинфектанти – 24 л

Етилов алкохол за дезинфкция – 2 020 л

Етилов алкохол за дезинфкция – за общини – 720 л

Неразпределен резерв (от безвъзмездните количества):

Специализирани маски –  780 бр.

Очила – 607 бр.

Предпазни шлемове – 5 бр.

Дезинфектанти – 10 л

Резерв наличен в РЗИ-Ловеч към 30.04.2020 г. и създаден със средства осигурени от Министерство на здравеопазването и под негово разпореждане:

Маски за еднократна употреба – 10 000 бр.

Ръкавици – 20 000 бр. (10 000 чф.)

Гащеризони за еднократна употреба – 20 бр.

Гащеризони за многократна употреба – 260 бр.

За периода 25.04.2020г. – 30.04.2020г. инспекторите  от РЗИ – гр. Ловеч извършиха и насочени проверки на обекти с обществено предназначение във връзка със спазване на Заповедите и допълнените разпоредби и мерки от Министъра на здравеопазването във връзка с усложнената епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната в следните обекти и населени места:

– Обекти с обществено предназначение – 11бр. : 1 хотел, 2 къщи за гости, 3 фризьорски салона и 5 селскостопански аптеки. В проверените обекти не са констатирани нарушения.

– Обекти за търговия с хранителни стоки и заведения за хранене в гр. Ловеч:   хранителен магазин, стопанисван от „Унимакс 09” ЕООД; супермаркет „Урожай”;  хр. магазин „Стратеш“, хранителен магазин „Матев – млекопродукт“ ЕООД; хранителен магазин „Веда Ловеч“ ООД, смесен магазин „КАВЕС 13“ ЕООД; хранителен магазин „Спартак“; хранителен магазин „Дорейн“ ЕООД; хранителен магазин „Дежа Вю“, хранителен магазин „Вароша“ и хранителен магазин „Мира – 83“ ЕООД.

В проверените обекти се спазват здравно-хигиенните изисквания. Осигурен е пропусквателен режим на входа, спазва се дистанция между чакащите клиенти пред магазина, използват се предпазни средства от продавачите, има наличие на еднократни ръкавици на щандовете с плодове и зеленчуци, наличие на информация за предлаганите плодове и зеленчуци, че същите преди използване да бъдат добре измити, провежда  се дезинфекция на търговските площи, колички и кошници за пазаруване и други контактни  повърхности с препарати.

Във връзка с получен по телефона сигнал в РЗИ Ловеч за неспазване на противоепидимичните мерки и продажба на непакетирани и неетикетирани закуски във фирма „Рико Стил“ ООД, гр. Троян, ул. „Ак.Ангел Балевски“ №18 – предприятие за производство на маси и столове е извършена проверка в обекта от инспектори на РЗИ, съвместно с представители на ОДБХ-Ловеч и РПУ-Троян и се установи се следното:

1.По отношение на предпазните средства и спазването на дистанция по време на работа.

Предприятието работи на двусменен режим на работа.

На входа е поставена постелка напоена с дезинфекционен разтвор. В санитарните възли е поставен течен сапун. Извърша се дезинфекция на повърхностите с „Белина Кристи“, производител „Санита“ЕООД, гр. Троян с Разрешение на МЗ №0693-2/27.04.2016г.

Работещите са на голямо разстояние един от друг, поради естеството на работа (машините с които работят са с големи размери). Раздадени са маски за многократна употреба срещу подпис на работещите.

Издадени са заповеди и инструкции за предприемане на противоепидемични мерки във връзка с  COVID-19.

СТМ „Медиком“ ЕООД оказва помощ на работодателя с предоставени инструкции, алгоритъм на дезинфекция, образователни материали и др.

2.По отношение на продажбата на закуски.

В помещение за почивка намиращо се на приземен етаж е обособен кът, представляващ дървен плот с прозрачна преграда с оформено гише, през което се раздават закуски на работниците. Закуските са произведени от фирма „Йосифови 2014“ ООД, гр. Троян и се доставят във фирмата опаковани и етикетирани в транспортни съдове-тави. Лицето доставящо закуските е снабдено с предпазни средства, инструктирано е за извършване на учестен дезинфекционен режим, има заверена ЛЗК.

По повод сигнал, плучен в РЗИ е извършена и проверка, съвместно с представители на ОДБХ-Ловеч и РПУ-Троян на хранителен магазин, гр. Троян, ж.к. „Черногор“.

В хранителния магазин състоящ се от търговска зала с щанд за непакетирани храни и кухня работят 13 човека – всички с работно облекло, маски поставени на лицата, ръкавици и шапки. В обекта има достатъчно професионални дезинфекционни препарати за под, повърхности и ръце на „НМI“, Велико Търново. Съставени са 3 АУАН на физически лица за липса на редовно заверена здравна документация.

Екип от РЗИ, РЗОК и РУ МВР гр. Троян и  гр. Угърчин извърши проверки в аптеки и дрогерии в гр. Троян, с. Орешак общ. Троян и с. Лесидрен  общ. Угърчин във връзка с Постановление №750/2020год. от 16.03.2020г. на Окръжна прокуратура гр. Ловеч. Проверени са 3 аптеки и 2 дрогерии. Всички аптеки имат  издадени от ИАЛ разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, а дрогериите имат валидно удостоверение за регистрация, издадено от РЗИ-Ловеч. В проверените обекти комисията избирателно е проверила цените на лекарствени продукти; всички са с партиден номер, срок на годност и код за верификация. В проверените обекти няма нарушения на цените на лекарствените продукти.

Лекарствените продукти отпускани без лекарско предписание се продават на цени под максимална продажна цена (сравнение с Регистър на максималните продажни цени на лекарствените продукти отпускани без лекарско предписание, от сайт на НСЦРЛП).  Лекарствените продукти отпускани по лекарско предписание се отпускат по рецепта издадена  от лекар и се  продават на цени под и на пределна цена (сравнение с Регистър на пределните цени на лекарствените продукти отпускани по лекарско предписание от сайт на НСЦРЛП).

Извършени са проверки в МБАЛ – Ловеч и МБАЛ-Луковит относно проведените обучения на персонала от ЛЗ за правилно обличане и събличане на ЛПС при работа с пациенти, съмнителни или доказани с COVID-19 инфекция

Извършена е проверка на ОПЛ в гр. Луковит  по спазване на Заповед № РД-01-225/20.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването за възстановяване на плановите детски консултации и основните задължителни имунизации, съгл. чл. 19 от Наредба № 15 за имунизациите в Република България в условията на обявеното извънредно положение във връзка с усложнената епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната. Не са констатирани нарушения.

Ежедневно е наблюдавано здравословното състоянието на 9 български граждани без ОПЛ, поставени под домашна карантина в Информационната система за лица поставени под карантина.

Извършена е проверка по спазване на карантината на 3 лица от с.Малиново, 2 лица от с. Горно Павликене, 1 лице от кв. Продимчец, 15 лица от гр. Луковит, 18 лица от гр. Тетевен, 8 лица от с. Дерманци, 2 Йоглав и 8 от с. Дойренци – общо 54 лица

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!