BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Смъртността по пътищата в ЕС е намаляла до рекордно ниско равнище

Днес Европейската комисия публикува предварителни данни за жертвите по пътищата в ЕС през 2020 г.
 
Почти 18 800 души са загинали при пътнотранспортни произшествия миналата година, което представлява безпрецедентен годишен спад от 17 % спрямо 2019 г. Това означава, че през 2020 г. жертвите по пътищата на ЕС са с 4000 по-малко в сравнение с 2019 г.
По-ниските обеми на движението в резултат на пандемията от COVID-19 имаха отчетливо, макар и неизмеримо въздействие върху броя на смъртните случаи по пътищата.
Най-голямо намаление (с 20 % или повече) е постигнато в Белгия, България, Дания, Испания, Франция, Хърватия, Италия, Унгария, Малта и Словения. За разлика от тях пет държави членки (Естония, Ирландия, Латвия, Люксембург и Финландия)

отчитат увеличение на смъртните случаи, въпреки че броят на жертвите в малките държави подлежи на значителни колебания на годишна основа.

Въпреки че безпрецедентните събития през 2020 г. доведоха до някои промени в подреждането на държавите по броя на смъртните случаи, най-безопасни остават пътищата в Швеция (18/млн. жители), докато Румъния (85/млн. жители) отчита най-високия процент през 2020 г. Средната стойност за ЕС е 42/млн. жители.
Наблюдава се значително нарастване на популярността на колоезденето и в много градове по света (временно) се преразпределя пътното пространство за велосипедисти и пешеходци. Това окуражаващо развитие може да има значително положително въздействие върху качеството на въздуха и изменението на климата, но същевременно създава нови предизвикателства за пътната безопасност.
Около 70 % от смъртните случаи по пътищата в градските райони в целия ЕС са свързани с уязвими участници в пътното движение, в т.ч. пешеходци, мотоциклетисти и велосипедисти. Ето защо осигуряването на безопасност по пътищата в градовете е от ключово значение и Комисията иска да гарантира, че безопасността на движението по пътищата се взема предвид на всички етапи от планирането на градската мобилност.
Настоящите цифри се публикуват по повод на Конференцията на ЕС за резултатите в областта на пътната безопасност, която обединява лицата, определящи политиките, гражданското общество и специалистите в областта на пътната безопасност, за да оценят актуалното състояние на пътната безопасност в ЕС и да определят най-добрите начини за предприемане на следващите стъпки към постигане на „нулева смъртност“ по пътищата.
Подробности и данните по държави ще откриете тук.

Смъртни случаи по пътищата на един милион жители — предварителни данни за 2020 г.

  2010 г. 2019 г. 2020 г. % изменение 2019 г. — 2020 г. % изменение 2010 г. — 2020 г.
EС-27 67 51 42 -17 % -36 %
Белгия 78 56 44 -22 % -40 %
България 105 90 67 -26 % -40 %
Чехия 77 58 48 -16 % -35 %
Дания 46 34 27 -22 % -39 %
Германия 45 37 33 -11 % -25 %
Естония 59 39 45 15 % -24 %
Ирландия 47 29 30 6 % -30 %
Гърция 113 64 54 -16 % -54 %
Испания 53 37 29 -21 % -44 %
Франция 64 50 39 -21 % -36 %
Хърватия 99 73 58 -20 % -44 %
Италия 70 53 40 -25 % -42 %
Кипър 73 59 54 -8 % -20 %
Латвия 103 69 74 7 % -35 %
Литва 95 67 63 -6 % -41 %
Люксембург 64 36 42 18 % -19 %
Унгария 74 62 46 -25 % -39 %
Малта 31 32 21 -31 % -15 %
Нидерландия 32 34 31 -8 % 1 %
Австрия 66 47 38 -19 % -39 %
Полша 103 77 65 -15 % -37 %
Португалия 80 63 52 -18 % -43 %
Румъния 117 96 85 -12 % -31 %
Словения 67 49 38 -22 % -42 %
Словакия 69 50 45 -9 % -33 %
Финландия 51 38 40 4 % -19 %
Швеция 28 22 18 -14 % -29 %
           
Швейцария 42 22 26 21 % -31 %
Норвегия 43 20 18 -11 % -54 %
Исландия 25 17 22 33 % 0 %

През 2020 г. в Лихтенщайн имаше един смъртен случай и нито един през 2010 г. и 2019 г.

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!