BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Справедливо данъчно облагане: Комисията предлага да се прекрати злоупотребата с фиктивни дружества за данъчни цели в рамките на ЕС.

Днес Европейската комисия представи ключова инициатива за борба със злоупотребата с фиктивни дружества с неправомерни данъчни цели. С днешното предложение следва да се гарантира, че дружествата в Европейския съюз, които нямат никаква или имат минимална икономическа дейност, не могат да се възползват от каквито и да било данъчни предимства и не налагат финансова тежест на данъкоплатците. Това също така ще защити равнопоставените условия на конкуренция за по-голямата част от европейските предприятия, които са от ключово значение за възстановяването на ЕС, и ще гарантира, че обикновените данъкоплатци няма да понасят допълнителна финансова тежест поради тези, които се опитват да избегнат плащането на своя справедлив дял.

Докато фиктивните дружества (или т.нар. „пощенски кутии“) могат да имат полезни търговски и бизнес функции, някои международни групи и дори физически лица злоупотребяват с тях за целите на агресивното данъчно планиране или отклонение от данъчно облагане. Някои предприятия насочват финансовите потоци към фиктивни дружества в юрисдикции, които нямат или имат много ниски данъци или в които плащането на данъци лесно може да бъде избегнато. Аналогично, някои лица могат да използват фиктивни дружества, за да защитят активи и недвижимо имущество от плащане на данъци, било то в държавата, в която пребивават, или в държавата, в която се намира собствеността.

Валдис Домбровскис, изпълнителен заместник-председател на Комисията по въпросите на икономиката в интерес на хората, заяви: „Фиктивните дружества продължават да предоставят на престъпниците лесна възможност за злоупотреба с данъчните задължения. През годините сме ставали свидетели на твърде много скандали, произтичащи от злоупотреби с фиктивни дружества. Това нанася вреди на икономиката и обществото като цяло, като създава също така несправедлива допълнителна тежест за европейските данъкоплатци. Днес преминаваме към следващото равнище в дългогодишната си борба със злоупотребите с данъчни договорености и в полза на по-голяма корпоративна прозрачност. Новите изисквания за мониторинг и докладване по отношение на фиктивните дружества ще ги затруднят да се възползват от несправедливи данъчни предимства и ще улеснят националните органи при проследяването на всякакви злоупотреби, свързани с фиктивни дружества. В Европа няма място за тези, които използват правилата за целите на отклонение от данъчно облагане, за избягване на данъци или за изпиране на пари: всеки трябва да заплати своя справедлив дял от данъците“.

Комисарят по въпросите на икономиката Паоло Джентилони заяви: „С това предложение изискванията към фиктивните дружества ще станат по-строги чрез определяне на стандарти за прозрачност, така че да може по-лесно да се установи злоупотребата с такива субекти за данъчни цели. С нашето предложение се установяват обективни показатели, които да помогнат на националните данъчни органи да откриват предприятия, съществуващи само на хартия: в такива случаи дружеството ще подлежи на нови задължения за данъчно деклариране и ще загуби достъпа до данъчни облекчения. Това представлява още една важна стъпка в борбата ни с избягването на данъци и отклонението от данъчно облагане в Европейския съюз“.

След като бъде прието от държавите членки, предложението следва да влезе в сила на 1 януари 2024 г.

Инициативата представлява част от инструментариума на Комисията за борба с данъчните злоупотреби. През декември 2021 г. Комисията предложи много бързо транспониране на международното споразумение за минимално данъчно облагане на многонационалните дружества. През 2022 г. Комисията ще представи друго предложение за прозрачност, което изисква от някои големи многонационални дружества да публикуват своите ефективни данъчни ставки, както и Осмата директива за административното сътрудничество, с помощта на която данъчните администрации ще разполагат с необходимата информация за криптоактивите. Освен това, въпреки че настоящата инициатива е насочена към ситуацията в рамките на ЕС, през 2022 г. Комисията ще представи нова инициатива в отговор на предизвикателствата, свързани с фиктивните дружества извън ЕС.

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!