BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Увеличава се размерът на такса за битови отпадъци за 2021 година в Ловеч

Общинските съветници в Ловеч гласуваха увеличение на размера на такса битови отпадъци за 2021 г. по време на заседание на 26 ноември. С 24 гласа „За“, пет гласа „Против“ и три гласа „Въздържал се“ беше прието предложението на кмета на Община Ловеч Корнелия Маринова. Увеличението се налага както от новите стойности на отчисленията по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците, така и от изискванията по сключени договори за сметосъбиране, сметоизвозване, депо, чистота и снегопочистване.

Коригират се промилите по съответните дейности в сравнение с предходната година. Предвид завишената план-сметка за необходимите разходи за комунални дейности в град Ловеч и 34-те населени места, беше прието увеличение на промила за нежилищните имоти в град Ловеч в дейността чистота с 0,3 и увеличение на промила за жилищните имоти в град Ловеч и 34-те населени места с 0,5.
За Ловеч увеличението на депониране е с 0.1 промила, а за селата с 0.3 промила, поради ниските данъчни оценки на имотите там. В селата трябва да се увеличи честотата на сметосъбиране, както и да се закупи нова техника. Ако през 2013 г. отчислението по наредба № 7 за тон отпадъци е било 15 лева, тази година е 69 лева за тон, а за 2021 г. става 82 лева на тон. Ето защото за депонирането е необходимо да имаме повече ресурс, стана ясно от дискусията. Мотивите на вносителя са: „За постигане на по-голяма справедливост и поради факта, че данъчните оценки на имотите на физическите лица в 34-те населени места са силно занижени и разходите по план-сметката до сега се покриват солидарно от гражданите на град Ловеч, с цел намаляване на разликата между необходимите средства и действителния облог за дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване и депониране на битовите отпадъци.“
Кметът Корнелия Маринова даде примери колко ще е увеличението. За апартамент в трите квартала на Ловеч – „Здравец“, „Младост“ и „Червен бряг“, при средна данъчна оценка около 10 000 лева, такса битови отпадъци сега е 14 лв., а през 2021 г. ще е 19 лв., тоест разликата е 5 лева.
За апартамент в централната част на града при средна данъчна оценка 27 000 лв. таксата става от 37.80 лв. на 51.30 лв. При търговските обекти с 40 000 лв. данъчна оценка таксата за 2020 г. е 388 лева за следващата година става 415 лева.“
Предложението бе подкрепено от името на кметовете на населени места и кметски наместници от Мариана Хитова, кмет на Дойренци. Тя изтъкна, че особено през лятото два пъти в месеца да се извозват отпадъци крайно недостатъчно.

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!